Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 to w pełni syntetyczny olej do manualnych skrzyń biegów pracujących w ciężkich warunkach, zaprojektowany, aby spełnić ich wysokie wymagania. Zalecany do całorocznego smarowania przekładni manualnych w pojazdach i maszynach roboczych pracujących przy obciążeniach od lekkich do bardzo ciężkich w wielu różnych środowiskach. Produkt ten wykorzystuje najnowszą technologię smarowania na bazie syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanego pakietu dodatków.  Zapewnia to większe korzyści w porównaniu do konwencjonalnych olejów przekładniowych. Ten zaawansowany pakiet dodatków zapewnia wyjątkowe właściwości myjąco-dyspergujące, z wyważoną ochroną zabezpieczającą przed degradacją termiczną, utlenianiem, zużyciem i korozją. Dzięki swemu wysokiemu wskaźnikowi lepkości i zastosowaniu wyselekcjonowanych syntetycznych olejów bazowych olej ten zapewnia  lepszą wytrzymałość filmu olejowego w wyższych temperaturach niż oleje konwencjonalne. Technologia ta zapewnia także efektywne smarowanie w skrajnie niskich temperaturach bez efektu kanałowania oleju (oil channeling). Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 zalecany jest do przekładni manualnych i przekładni niehipoidalnych.

Zastosowania

Zastosowania zalecane przez ExxonMobil:

  • Ręczne skrzynie biegów pracujące w ciężkich warunkach. W szczególności dla zalecanych olejów Volvo 97307 lub Volvo 97318 (patrz zalecenia w instrukcji obsługi)
  • Pojazdy drogowe do transportu ciężkiego i lekkiego, autobusy
  • Zastosowania w regionach, gdzie w zimie są bardzo niskie temperatury
  • Zalecany tam, gdzie wymaga się wydłużonych okresów między przeglądami i gwarancyjnych
  • Współpraca z olejami przekładniowymi Mobil Delvac Synthetic Gear Oils w tylnych osiach napędowych zapewnia maksymalną wydajność układu napędowego i oszczędność zużycia paliwa
  • NIE nadaje się do uzupełniania ani do ponownego napełniania przekładni hipoidalnych w mechanizmach różnicowych i napędach głównych, dla których w instrukcji obsługi wskazano środki smarne typu API GL -5 lub MIL- PRF – 2105E
  • Aplikacje wymagające oleju MAN 341 Typ E4

Dostępne opakowania: 208L

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid V30 – specyfikacje i dopuszczenia 
  • został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

Volvo Transmission Oil 97307/ 97318

VOITH RETARDER Oil Class C

  • jest rekomendowany przez ExxonMobil do aplikacji wymagających oleju :

MAN 341 Typ E4