Walzoel BM 71

Walzoel BM 71 oparty jest na wysokiej jakości oleju bazowym i pakiecie wyselekcjonowanych dodatków, aktywowanych podczas walcowania oraz innych, przeciwdziałających gęstnieniu oleju w wyniku oksydacji. Dzięki swojemu zakresowi temperatur wrzenia odparowuje on w zwykłych warunkach wyżarzania bez osadów. Produkt ten cechuje bardzo dobra filtrowalność w systemach filtracyjnych z ziemią bielącą i/lub ziemią okrzemkową.

Walzoel BM 71 – zastosowanie

Produkt ten jest olejem walcowniczym, nadającym się w szczególności do walcowania metali kolorowych na walcarkach QUARTO i SEXTO, w których łożyska walcarki nie są smarowane olejem walcowniczym.

Zalety

  • dobre działanie chłodzące;
  • wyśmienita filtrowalność;
  • bardzo dobra odporność na utlenianie;
  • dodatki uszlachetniające nie zawierają siarki;

Dostępne pojemności: 208L

Walzoel BM 71 – charakterystyka fizykochemiczna
Typowe parametry
Metoda badań
Wygląd
.
jasny, klarowny
wizualna
Lepkość kin. przy temp.
20 °C
40 °C
mm2/s
mm2/s
13,5
7
DIN 51 562
Gęstość przy temp. 15 °C
kg/m3
845
DIN 51 757
Temperatura płynięcia
.°C
– 18
DIN ISO 3016
Liczba zmydlenia
mg KOH/g
14
ISO 6293
Liczba neutralizacji
mg KOH/g
< 0,05
DIN 51 558 cz. 1
Temp. zapłonu (Cleveland)
..°C
155
DIN ISO 2092