Mobilcut 100 New

Mobilcut 100 New jest konwencjonalnym mlecznym chłodziwem, które łatwo miesza się z wodą o rożnym stopniu twardości tworząc stabilną emulsję. Wykazuje dobrą stabilność pH i szczególnie nadaje się do twardej wody. Jego uniwersalna wydajność sprawia, że nadaje się do obróbki stali maszynowych i stopów miedzi w lekkich i umiarkowanych operacjach obróbki metali, takich jak frezowanie, toczenie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie i rozwiercanie.

Mobilcut 100 New – zastosowanie

Uniwersalna wydajność Mobilcut 100 New sprawia, że nadaje się do obróbki stali maszynowych i stopów miedzi w lekkich i średnich operacjach obróbki metali, takich jak frezowanie, toczenie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie i rozwiercanie. Mleczna emulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 70%. Rekomendowana twardość wody do przygotowania emulsji to 10 to 25 °dH z możliwością do zastosowania wody o twardości do 60°dH w trakcie eksploatacji. Współczynnik refrakcji równa się 1,0.

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

Lekkie stale stopowe – frezowanie, toczenie: 7-12%

Stale węglowe, trudna obróbka: 7-12%

Obróbka aluminium: 7-12%

Mobilcut 100 New – właściwości fizykochemiczne i specyfikacje 

Lepkość kinem. w 20°C, [mm2/s], DIN EN ISO 3104         120

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185                          907

pH 5.0% roztw. w wodzie 20 °dH, DIN 51369                       9

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101                                           Ciecz, Brązowawa

Wygląd, emulsja 5.0% w wodzie 20 °dH, AA.Lab.101          Mleczna

Dostępne pojemności: 20L, 208L