Mobil Pegasus 610

Mobil Pegasus 610 jest wysokiej jakości olejem szczególnie rekomendowanym do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio- i wysokoobrotowych zasilanych gazami agresywnymi zawierającym niewielkie ilości siarkowodoru lub halogenków, pracujących zwykle na mieszankach ubogich. Mobil Pegasus 610 jest olejem o zawartości popiołu w ilości 1.0% wag. i wysokiej liczbie zasadowej (TBN) zapewniającej wyjątkową rezerwą alkaliczną, która ma za zadanie kompensować negatywny wpływ kwaśnych produktów powstających w procesie spalania, na elementy silnika.

Zalety

Olej Mobil Pegasus 610 do silników gazowych zapewnia dodatkową ochronę silników zasilanych agresywnymi gazami. Zastosowany pakiet dodatków m.in. dodatków myjąco-dyspergujących pozwala na utrzymanie silnika w większej czystości, zmniejszenie zużycia elementów silnika i uzyskanie jego lepszej wydajności. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Jego doskonała stabilność chemiczna i odporność na utlenianie pozwalają przedłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju i ograniczyć koszty filtrów. Wysoka rezerwa alkaliczna pozwala na jego stosowanie w silnikach zasilanych agresywnymi gazami.

Zastosowanie
  • Silniki gazowe zasilane agresywnymi gazami, ze średnią zawartością siarkowodoru (H2S)
  • Silniki zasilane gazem wysypiskowym, biogazem lub gazami zawierającymi halogenki organiczne
  • Silniki gazowe czterosuwowe o zapłonie iskrowym
  • Sprężarki tłokowe napędzane gazem ziemnym, zawierającym agresywne związki siarki lub chloru
  • Wolnossące lub wysokiej mocy silniki pracujące w wysokich temperaturach

Dostępne pojemności: 208L

Mobil Pegasus 610 – specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Typ 2 i 3)

INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications – silniki na gaz wysypiskowy

MAN M 3271-4

MTU Onsite Energy silniki gazowe serii 400 – wszystkie silniki na biogaz, gaz kanalizacyjny i wysypiskowy

Wartsila Crepelle 26 Dual Fuel

SIEMENS Energy / GUASCOR Wszystkie typy modeli silników innych niż na gaz ziemny (z wyjątkiem 86EM i 100EM)