Mobil SHC Chain 240

Mobil SHC Chain 240 to wyjątkowo wysokowydajny środek smarny do smarowania łańcuchów przeznaczony do smarowania łańcuchów przenośników w wysokich temperaturach do 290°C. Zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem i odporność na odparowanie, termo-utlenianie i koksowanie.

Mobil SHC Chain 240 – właściwości i zalety

Produkt ten przyczynia się do:

 • Ochrony urządzeń w stopniu nieosiągalnym dla konwencjonalnych łańcuchowych środków smarnych
 • Dodatkowego zapewnienia bezproblemowej ochrony urządzeń w bardzo wysokich temperaturach
 • Przedłużenia trwałości urządzeń, obniżenia kosztów, poprawy ogólnej wydajności systemu
 • Ochrony łańcuchów, kół zębatych i innych elementów systemu przed zużyciem
 • Zmniejszenia powstawania osadów, a tym zabrudzenia łańcucha
 • Trwałego smarowania łańcuchów w wysokich temperaturach
 • Zmniejszenia zużycia środków smarnych w porównaniu z konwencjonalnymi smarami łańcuchowymi
Mobil SHC Chain 240 – zastosowania

Produkt zaprojektowano specjalnie do smarowania łańcuchów przenośników piecowych w temperaturach do 290°C. Nadaje się do wysokotemperaturowych zastosowań łańcuchowych w:

 • Produkcji izolacji ze szkła włóknistego
 • Produkcji płyt wiórowych (OSB, MSB)
 • Produkcji tworzyw sztucznych i tkanin
 • Lakierowaniu piecowym

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Test

Mobil SHC Chain 240

Ciężar właściwy, kg/dm3, ISO 12185

0,968

Lepkość kinematyczna, mm2/s,ISO 3104

 

w 40°C

245

w 100°C

19

Wskaźnik lepkości, ISO 2909

86

Temp. zapłonu COC, ºC, ISO 2592

290

Dostępne opakowania: 20L, 208L