Mobilcut 250 New

Mobilcut 250 New to wysokiej jakości płyn do obróbki metali, który nie zawiera związków boru i amin a z wodą o różnej twardości tworzy przezroczystą emulsję. Odpowiedni do wody twardej i miękkiej o twardości w zakresie 15-25°dH, w eksploatacji stabilną emulsję tworzy z wodą o twardości nawet 60°dH. Skład produktu jest tak przygotowany, żeby zminimalizować występowanie podrażnień skórnych a jednocześnie, żeby zapewniać długi czas pracy produktu. Szczególnie rekomendowany do obróbki aluminium.

Mobilcut 250 New – zastosowania

Ta mikroemulsja przeznaczona do następujących procesów obróbczych: obróbka aluminium i stopów aluminium. Można je również stosować do szerokiej gamy metali żelaznych, do aplikacji, gdzie potrzebny jest produkt uniwersalny.

Typ płynu: mikroemulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 45%. Optymalna twardość wody to zakres 15 -25 °dH. Współczynnik refrakcji równa się 1,0

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

Stale niskostopowe – frezowanie, toczenie: 7-10%

Stale węglowe, trudna obróbka: 7-12%

Aluminium, Obróbka aluminium: 7-12%

Mobilcut 250 New – specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Safran Pr6300 dla stali stopowej 15CDV6

Mobilcut 250 New​ – właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101                                            Brązowa, jednorodna mętna ciecz

Wygląd, emulsja 4.0% w wodzie 20°dH, AA.Lab.101            dobrze zdyspergowana

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ASTM D7042        215

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185                             977

pH 4.0% w wodzie 20 °dH, DIN 51369                                    9,4

Dostępne opakowania: 20L, 208L