Magazyn

Jako Strategiczny Dystrybutor ExxonMobil posiadamy profesjonalny, zautomatyzowany i nowoczesny magazyn przystosowany do przyjęcia i składowania dużych zapasów olejów i smarów.

W swoich procedurach SmarT Plus stosuje wszystkie standardy, które są zawarte w Księdze Integralności Produktu Dystrybutora (DPIM). Księga ta to opisany zbiór najlepszych praktyk i procesów w zakresie obsługi produktów Mobil. Zasadami, które zawarte są w tej księdze posługują się Strategiczni, Dystrybutorzy ExxonMobil na całym świecie i są one takie same dla wszystkich.

W roku 2014 otrzymaliśmy certyfikat jakości od ExxonMobil, poświadczający, iż stosowane w SmarT Plus procedury są zgodne z polityką ExxonMobil. Nad przestrzeganiem tych procedur czuwa powołany w SmarT Plus Pełnomocnik ds. Jakości.

Uruchomienie nowego magazynu w Warszowicach koło Żor, na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej umożliwiło SmarT Plus dostosowanie się do wszystkich wymagań zarówno ExxonMobil jak i wymagań prawnych w zakresie składowania i obrotu olejami. Nowa inwestycja zwiększyła możliwości SmarT Plus w zakresie rozładunku jak i przechowywania olejów pakowanych jak i przywożonych autocysternami.

Dla klientów, którzy chcą nabywać olej w trybie zawieszenia lub zwolnienia poboru akcyzy, stworzono taką możliwość, poprzez skład podatkowy działający na terenie SmarT Plus.