Serwis przemysłowy

Na całym świecie firmy produkcyjne stoją przed wyzwaniami w zakresie redukcji kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wyznaczonych standardów. Serwis przemysłowy prowadzony w ramach umowy outsourcingowej jest w wielu wypadkach bardzo dobrym rozwiązaniem. Zawarte kontrakty dotyczące serwisów obejmują programy konserwacji sprzętu, usługi konserwacji instalacji itp. Wyzwaniem przed którym stoją jest nie tylko obniżenie kosztów, ale także zwiększenie wartości procesu produkcyjnego poprzez zwiększenie kluczowych wskaźników produkcji, takich jak czas pracy i niezawodność. Zaangażowanie pracowników w usługi daje jeszcze jeden wymiar krytyczności dla usług utrzymania zakładu.

Procesy i praktyki w utrzymaniu ruchu są ważnymi czynnikami w ogólnej produkcji. Tradycyjnie zajmował się nim wewnętrzny zespół techniczny. Jednak wraz z rosnącą tendencją do outsourcingu działań niezwiązanych z podstawową działalnością stron trzecich, różne branże opracowały własne strategie outsourcingu różnych usług. Jest wiadome, że połączenie najlepszych praktyk branżowych z wiedzą o sprzęcie oraz o kontrahencie, może przynieść znaczące korzyści dla zakładu produkcyjnego. Outsourcing stał się istotnym elementem tworzenia wartości dla przemysłu.

Zachodzą pytania:
  • Czy prace konserwacyjne powinny być zlecane na zewnątrz?
  • Co kryje się za decyzją o outsourcingu?
  • Jak zrównoważyć outsourcing z wewnętrzną konserwacją instalacji?
  • Jakie są najlepsze praktyki branżowe w zakresie outsourcingu usług?

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mechanical-engineering-2993233_1920-1024x683.jpg

Każda dzisiejsza organizacja stara się ponosić minimalne koszty operacyjne, jednocześnie zachowując opłacalną strategię działań. W celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów utrzymanie ruchu stało się problemem dla wielu organizacji produkcyjnych. Niestety ten sektor zawsze był uważany za “zło konieczne”. Jest traktowane jako zobowiązanie, a nie zasób: centrum kosztów usług, a nie strategiczny partner biznesowy. Kierownictwo traktuje to raczej jako koszt niż działanie, które dodaje wartości organizacji. Początkowo outsourcing rozpoczął się od usług o niskiej wartości, takich jak czyszczenie, odkurzanie, malowanie itp., ale stopniowo przeniósł się na wszystkie poziomy piramidy konserwacji.