Filtracja i analiza zanieczyszczeń

Nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie kontrolują krytyczne miejsca urządzeń pod kątem nieprawidłowych warunków pracy. Pozwala to ocenić warunki panujące w zakładzie, a następnie zaproponować działania naprawcze. Filtracja i analiza zanieczyszczeń to usługa, która znacząco może poprawić czas użytkowania sprzętu.

Opis

Inżynierowie SmarT Plus analizują środki smarne, dzięki czemu są wstanie zidentyfikować problemy ze kompatybilnością i zdiagnozować aktualny stan maszyn. Oceniają kompatybilność zalecanych środków smarnych z dotychczasowymi środkami oraz częściami maszyn. Następnie wskazują elementy operacyjne i konstrukcyjne wymagające poprawy w celu zwiększenia trwałości sprzętu oraz środków smarnych.

Rozwiązania z zakresu filtracji i analizy zanieczyszczeń
Filtracja i analiza zanieczyszczeń – zastosowanie

Nasi wykwalikowani specjaliści działu technicznego są wstanie udzielić wsparcia w zakresie następujących czynności:

 • Analizy i wskazania normalnych i nieprawidłowych warunków pracy
 • Identyfikacji jednostek wymagających natychmiastowych działań naprawczych
 • Zaleceń dotyczących przenośnych agregatów filtrujących, regeneracji lub wymiany środków smarnych oraz płukania
 • Identyfikowania przyczyn nadmiernego zapotrzebowania na dolewki
 • Ekspertyzy technicznej dotyczącej poprawy warunków w układach
 • Raportowania wyników i rekomendowanie niezbędnych serwisów

Oferta: Raport serwisowy zawierający ocenę maszyn, które poddano kontroli, wyniki analizy próbek środków smarnych oraz zalecenia działań zaradczych mających na celu usunięcie zanieczyszczeń, a także szacunkową wartość usługi. Dostarczenie oraz zaprezentowanie kompletnego raportu kadrze zarządzającej i kluczowym członkom personelu.

Powszechne problemy, które pomagamy rozwiązać:
 • Identyfikacja zanieczyszczeń w środku smarnym (rozpuszczalniki, nieodpowiednie oleje, woda, brud, chłodziwa do obróbki metali)
 • Określenie powodu zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur roboczych
 • Powód napowietrzenia oleju (pienienie)
 • Źródło wystąpienia zbyt wysokiego ciśnienia ( dot. układów hydraulicznych)
 • Określenie powodu ograniczonego ssania pompy (kawitacja/napowietrzenie)
 • Ustalenie przyczyny zbyt intensywnego wycieku oleju, co może mieć wpływ na jego niski poziom
 • Identyfikacja ewentualnego zastosowania nieprawidłowych środków smarnych
 • Ustalenie przyczyn problemów odnośnie kompatybilności smarów

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Inżynierowie wsparcia technicznego znają najefektywniejsze metody transportowania, przechowywania i użytkowania produktów naftowych. Ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz praktyk ExxonMobil związanych z bezpieczeństwem. Koordynują prace z wyznaczonym personelem zakładu – przed rozpoczęciem pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń.