Kontrola termograficzna

Przeprowadzana przez naszych inżynierów kontrola termograficzna pozwala zebrać dane dotyczące temperatury roboczej. Dzięki temu jesteśmy wstanie określić potencjalne problemy związane ze sprzętem i środkami smarnymi. Badanie takiepozwala na poprawę warunków eksploatacji i uniknięcia kosztownych przestojów.

Jak to działa?

Nasi inżynierowie kontrolują i dokumentują temperaturę oraz stan głównych urządzeń i procesów w zakładzie. Dzięki danym dotyczącym temperatury lokalizują i eliminują potencjalne problemy. Dzięki połączeniu analizy danych dotyczących temperatury z kontrolą wizualną, usługa ta stanowi uzupełnienie istniejących programów monitorowania stanu technicznego w zakładzie, takich jak np. analiza oleju i pomiar drgań.

Zastosowanie

W ramach współpracy oferujemy:

 • Kontrolę termograficzną – w ramach okresowych pomiarów
 • Zidentyfikowanie miejsc w urządzeniach, które stwarzają problemy
 • Gromadzenia danych termograficznych i rejestrowania obserwacji dotyczących kluczowego sprzętu
 • Fotografowanie podzespołów
 • Przekazywanie rezultatów pracownikom zakładu
 • Opracowywanie kompletnego raportu dla kadry zarządzającej i kluczowego personelu

Oferta: Raport serwisowy zawiera opis wykrytych problemów, zalecane działania korygujące, ulepszenia dotyczące procedur operacyjnych i związanych z konserwacją oraz szacowaną wartość usługi. W raporcie umieszczone są odpowiednie zdjęcia i tabele.

Powszechne problemy, które pomagamy rozwiązać

 • Zastosowanie niewłaściwego środka smarnego lub jego nieprawidłowy przepływ w układzie
 • Brak optymalnych temperatur pracy oleju
 • Wyciek pary lub wahania temperatury w podzespołach
 • Niewspółosiowość
 • Chęć wydłużenia okresu pomiędzy wymianami oleju
 • Praktyki związane z filtracją

 

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko:
 • Przedstawia pracownikom zakładu informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w odniesieniu do środków smarnych i praktyk smarowania
 • Oferuje możliwość przeprowadzenia dodatkowego szkolenia dostosowanego do potrzeb (np.: przechowywanie produktów i postępowanie z nimi)
 • Ściśle przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa
 • Przed rozpoczęciem pracy lub prezentacji z użyciem sprzętu sprawdza, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także weryfikuje potencjalne zagrożenie wybuchem
 • Przedstawia zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z rozlaniem, wyciekiem i pożarem
 • Zapewnia odpowiednie karty charakterystyki środków smarnych dostarczanych przez ExxonMobil