Dostawy

Zapewniamy dostawy produktów Mobil swoim transportem. Dotyczy to wszystkich opakowań: konfekcji, beczek oraz luzu. Bezpłatny transport realizujemy na terenie naszego działania, czyli województwa śląskiego i łódzkiego. Możliwa jest również wysyłka towaru z wykorzystaniem uprawnionych firm kurierskich oraz Poczty Polskiej. Każdy z klientów może także odebrać zamówiony towar własnym transportem.

Procedura SENT

Usługa „e-Przewóz” to jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pozwala na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r.  poz. 859) nakłada na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe” na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz jego uzupełniania i aktualizacji.

Systemowi monitorowania przewozu i obrotu podlega przewóz m.in. towarów objętych pozycjami CN:

2710 oleje smarowe

3403 preparaty smarowe

jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Przez przesyłkę rozumie się określoną ilość towarów tego samego rodzaju przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu.

System ten nakłada na dostawcę jak i odbiorcę środków smarnych,  w/w kodach CN oraz ilościach, obowiązek rejestracji w elektronicznym systemie PUESC.

System DPIM

Księga Integralności Produktu Dystrybutora ExxonMobil ( DPIM) to system, wykorzystywany przez Strategicznych Dystrybutorów ExxonMobil na całym świecie, określający minimalne wymagania i wytyczne dotyczące udokumentowanych praktyk, procedur i procesów w zakresie obsługi produktów ExxonMobil.

mapa dostawy plejów Mobil realizowane przez SmarT Plus

Księga ta opisuje wszystkie etapy przemieszczania produktu od momentu odbioru z magazynu ExxonMobil, do chwili ich dostarczenia do klienta. Procedury dotyczą produktów pakowanych jak i luzem. Księgę tę opracowano, by zapewnić klientowi produkt o najwyższym standardzie, tak aby jakość produktu nie została pomniejszona na którymkolwiek etapie dystrybucji, począwszy od magazynowania aż do chwili dostarczenia do ostatecznego odbiorcy. Księga dotyczy pracowników dystrybutora, jego obiektów magazynowych jak i środków transportu.