Zrównoważony rozwój

Aby nasz świat nieustannie zmierzał ku lepszej przyszłości, nasz firma nieustannie bierze udział w inicjatywach związanych ze Zrównoważonym Rozwojem.

Zrównoważony Rozwój wspiera wzrost gospodarczy, rozwój społeczny oraz ochronę środowiska. Uważamy że firmy odnoszące sukcesy to te, które rozumieją że cele biznesowe oraz cele związane ze Zrównoważonym Rozwojem są ze sobą powiązane. Dążymy do funkcjonowania, jako odpowiedzialna część społeczności w której pracujemy. Dzieje się tak dlatego, że wspieramy działania środowiska biznesowego oraz mamy świadomość, że takie działania są jak najbardziej słuszne.

Nasza firma podchodzi do zagadnień związanych ze Zrównoważonym Rozwojem zapewniając naszym klientom zaawansowane produkty i usługi, które spełniają wysokie standardy działania. W rezultacie mogą one pomóc w wydłużaniu żywotności sprzętu, eksploatacji oleju oraz wpływają na ograniczone zużycie paliwa lub energii.

Jesteśmy dumni ze współpracy z ExxonMobil. Oferując jedne z najbardziej innowacyjnych środków smarnych i produktów specjalnych oraz usług, pomagamy klientom osiągnąć namacalne korzyści wynikające ze wzrostu wydajności.

Energooszczędność dzięki syntetycznym produktom Mobil

Oleje Mobil 1 to wiodąca na świecie marka syntetycznych olejów silnikowych, zalecana przez wielu producentów samochodów. Ta linia środków smarnych zapewnia nie tylko wysoką jakość i doskonałe parametry silnika, ale również może pomóc w zakresie wspierania Zrównoważonego rozwoju, poprzez korzyści takie jak wydłużone okresy eksploatacji i ograniczenie zużycia paliwa dla wybranych lepkości.

Linia produktów Mobil Delvac 1 to produkty dedykowane dla samochodów ciężarowych i sprzętu off-road. Zarówno te produkty jak i syntetyczne oleje Mobil dla przekładni wykorzystują najbardziej zaawansowane, dostępne technologie. Pozwala to wydłużyć przebiegi pomiędzy wymianami oraz obniżyć zużycie paliwa (dla wybranych klas lepkości) w stosunku do konwencjonalnych produktów.

Dla przemysłu firma ExxonMobil przygotowała produkty syntetyczne Mobil SHC. Zapewniają one długotrwała wydajność sprzętu, a smary zwiększają wydajność urządzeń – przyczyniając się do ograniczenia zużycia energii i zwiększania oszczędności w maszynach i urządzeniach przemysłowych.

Nasze działania

Na tym tym nasze działania jednak się nie kończą. Mając poczucie odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo lokalne, bierzemy regularny udział w ważnych inicjatywach firmowych i lokalnych.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015 stanowi przykład naszego zaangażowania w tworzenie lepszej społeczności. Mając na uwadze pomoc w rozwoju warsztatów niezależnych w naszym regionie przygotowujemy Newsletter. Informacje tam zawarte mogą pomóc w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem, gospodarką i ochroną środowiska. Dla branży przemysłowej został przygotowany program Nowoczesne smarowanie oraz program analiz olejówMobil Serv Lubricants Analysis. Programy te są realizowane w ramach Serwisu Technicznego i mogą pomóc firmom przemysłowym w realizacji celów, związanych z bezpieczeństwie, gospodarką i ochroną środowiska.