Program Mobil Serv

ExxonMobil wprowadził nowy program analiz olejowych Mobil Serv Lubricant Analysis, w skrócie MSLA. Usługa jest dostępna również na urządzeniach mobilnych i pomaga z wyprzedzeniem identyfikować problemy ze sprzętem, zanim spowodują nieplanowane przestoje.

Korzyści z zastosowania programu Mobil Serv

Mobil Serv, który zastępuje dotychczasowy program analiz olejowych ExxonMobil Signum, może odegrać istotną rolę w utrzymaniu ciągłości produkcji. Dzięki regularnemu monitoringowi, program analiz pomaga zwiększyć niezawodność sprzętu i ograniczyć zużycie środków smarnych. Program może również pomóc wydłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju, co z kolei wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych oraz poprawę bezpieczeństwa dzięki ograniczeniu do minimum kontaktu człowieka z maszyną. Coraz więcej firm chce optymalizować swoje koszty utrzymania maszyn i urządzeń poprzez zapewnienie niezawodnej pracy tych urządzeń jak również redukcję kosztów ich eksploatacji. Program analiz olejowych oferuje szczegółowe analizy, dzięki którym klienci mogą śledzić produktywność i w porę dostrzec problemy. 25 opcji analiz pozwala wybrać pakiet testowy najlepiej dopasowany do potrzeb firmy. Do tego celu najlepszym narzędziem jest monitoring pracy oleju.

Jest to system stworzony do monitorowania krytycznych wskaźników pracującego oleju w oparciu o specyfikacje wiodących producentów maszyn i urządzeń oraz w oparciu o międzynarodowe standardy. Na podstawie wyniku analizy, można łatwo zinterpretować stan oleju jak i stan urządzeń.

Monitoring pracującego oleju pomaga odpowiedzieć na na szereg pytań dotyczących:

  • stopnia zużycia (degradacji) oleju
  • stanu zużycia elementów maszyny/silnika
  • obecności zanieczyszczeń w układzie (woda, osady, kurz, drobiny metalu, szlam, płyn chłodzący i inne)
  • eksploatacji silnika (przebieg procesu spalania, składu mieszanki paliwowej itp)
Jak działa program Mobil Serv?

Program Mobil Serv ma za zadanie usprawnić sam proces analiz oleju – od etapu pobierania próbek do przygotowania raportu końcowego. Usługa wykorzystuje technologię scan-and-go z użyciem kodów QR. Dzięki temu klienci mogą łatwo dostarczyć próbkę oleju do laboratorium ExxonMobil, zachowując prosty dostęp do wyników analiz i rekomendacji dopasowanych do sprzętu. Eliminuje to konieczność przygotowywania etykiet i dokumentów oraz ułatwia komunikację w czasie rzeczywistym w zakresie harmonogramu zbierania próbek i wyników analiz. Wszystko odbywa się poprzez smartfon lub tablet za pomocą aplikacji działającej w chmurze. Klienci usługi mogą w razie potrzeby dzielić się informacjami z innymi osobami. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas pracy w różnych lokalizacjach. Inżynierowie mają pełny dostęp do swojego konta bez względu na miejsce pobytu. Mobil Serv może być dostępny online dla każdego użytkownika oleju Mobil.

Program Mobil Serv dostarcza swoim użytkownikom wiedzę i doświadczenie ExxonMobil w sposób łatwy i wygodny. Nowa usługa jest już dostępna, a konta użytkowników dotychczasowego programu analiz ExxonMobil Signum, razem z historią zleconych analiz, zostały automatycznie przeniesione do nowego programu. Od ponad 100 lat ExxonMobil oferuje szeroką ofertę usług technicznych, pomagając w optymalizacji prac serwisowych i poprawie wydajność sprzętu. Teraz wszystkie one zostają przeniesione pod parasol jednej marki, aby pomóc świadczyć te usługi jeszcze lepiej.

Mobil Serv Lubricant Analysis – footage

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani programem Mobil Serv, zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.