Analiza systemowa układu

Analiza systemowa układu to usługa obejmująca monitorowanie olejów w układzie hydraulicznym, układzie cyrkulacyjnym, przekładniach i sprężarkach. Dokonuje się jej pod kątem przedwczesnego zużycia urządzeń, ich zanieczyszczenia oraz kontroli stanu oleju.

Analiza systemowa układu – opis

Usługa ta może pomóc w optymalizacji systemu smarowania i wykryciu problemów ze sprzętem, zanim spowodują one kosztowne przestoje. Jest ona przeznaczona do układów hydraulicznych, przekładni zębatych, sprężarek i układów cyrkulacji. Działanie układów precyzyjnych zależy od czystości układu, a przeciwdziałanie tworzeniu się osadów umożliwia pracę z najwyższą wydajnością. Analiza Elite obejmuje zaawansowane testy pozwalające na monitorowanie stanu układu i optymalizację jakości oleju.

* Lepkość badana w 40°C lub 100°C, w zależności od typu oleju lub poziomu usługi. Analiza może różnić się w zależności od laboratorium, dostarczonego produktu lub stanu oleju. Częstotliwość poboru próbek Pobieranie próbek z częstotliwością zalecaną przez producenta OEM lub, zgodnie z ogólną zasadą, zacząć od częstotliwości: co 3 miesiące lub 500 godzin. Dostosować częstotliwość, biorąc pod uwagę wpływ ekonomiczny zasobów, środowisko pracy, wiek maszyny, wiek oleju lub tendencję wyników próbek.

Mobil Serv Lubricant Analysis — analiza systemowa układu

Mobil Serv Lubricant Analysis
Analiza systemowa układu

Przeprowadzając analizę, pracownicy laboratorium traktują każdą próbkę jako unikalny i ważny przedmiot. Każda próbka otrzymuje kod, etykietę i jest monitorowana w trakcie całego procesu. Zanim wyniki badania zostaną udostępnione, próbka jest analizowana z wykorzystaniem naszej wiedzy na temat środków smarnych Mobil, wieloletniej współpracy z producentami OEM oraz solidnego dziedzictwa opartego na specjalistycznej wiedzy praktycznej. Raport zawiera również komentarze które w zależności od potrzeb, pomagają zidentyfikować potencjalne problemy, wskazują ich możliwe przyczyny i uwzględniają zalecenia dotyczące dalszych działań.