Covid-19 a serwis przemysłowy

Jak przygotować firmę do skutecznego wznowienia pracy?

Przestoje wynikające z pandemii COVID-19 wywarły ogromny niekorzystny wpływ na branżę produkcyjną. Właściciele firm byli zmuszeni do wstrzymania eksploatacji cennego sprzętu na nieokreślony czas, co stało się źródłem zagrożeń związanych z ich konserwacją. Gdy maszyny nie pracowały, w ich wnętrzu nadal zachodziły reakcje chemiczne zwiększające ryzyko rdzewienia i korozji. Dodatkowo sprzyjały temu obecne w powietrzu wilgoć i zanieczyszczenia. Środki smarne i smary wysokiej jakości oraz dokładna konserwacja mogą okazać się kluczowe dla ograniczenia zakresu uszkodzeń podczas wznawiania pracy.

Covid-19 z serwis przemysłowy
Covid-19 a serwis przemysłowy

Jak zatem przygotować operację ponownego, skutecznego uruchomienia maszyn?

John Smith, inżynier główny (Finished Lubricants) w ExxonMobil radzi, w jaki sposób zoptymalizować wydajność maszyn podczas wznawiania pracy

Proces rozruchu już trwa, dlatego przedstawiamy 10 wniosków, którymi inżynierowie ExxonMobil dzielą się z klientami, aby pomóc im w odpowiednim przygotowaniu maszyn*

 1. Przeprowadzenie ogólnej kontroli systemu
  Sprzęt należy skontrolować pod kątem odpowiedniego smarowania oraz jakichkolwiek oznak zanieczyszczenia i wycieków oleju. W przypadku dużych systemów przed wznowieniem pracy wskazane może być pobranie próbki oleju i poddanie jej analizie, w przypadku gdy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych.
 2. Usunięcie ze sprzętu wszelkich środków zapobiegających rdzewieniu W tym celu należy użyć odpowiedniego rozpuszczalnika.
 3. Usunięcie wody z dna zbiorników na olej Podczas przestoju systemu mogło dojść do oddzielenia wody od oleju – taka woda może znajdować się na dnie. W celu usunięcia wody należy otworzyć najniżej położony zawór spustowy. Wyczyścić wszystkie dostępne powierzchnie. Usunąć nagromadzone bakterie.
 4. Wymiana oleju (w razie konieczności) Podczas spuszczania oleju przed ponownym napełnieniem należy sprawdzić, czy stary olej został odprowadzony także z obszarów oleju ciężkiego. Przed wznowieniem eksploatacji sprawdzić, czy poziom oleju jest prawidłowy.
 5. Sprawdzanie uszczelek i pokryw dostępowych Należy sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń każde źródło potencjalnej nieszczelności, takie jak uszczelki, pręty pomiarowe oleju i pokrywy dostępowe.
 6. Monitorowanie szczelności sprzętu Szczególną uwagę warto zwrócić na uszczelki, których stan mógł ulec pogorszeniu podczas długiego okresu wstrzymania pracy
 7. Używanie ogrzewaczy wyłącznie podczas cyrkulacji oleju Jeśli w systemie wykorzystywane są ogrzewacze, podczas rozruchu można je włączyć dopiero wtedy, gdy olej już krąży w systemie. Dzięki temu olej statyczny nie będzie narażony na wysoką temperaturę.
 8. Wymiana smaru w łożyskach Przed wznowieniem pracy należy napełnić łożyska świeżym smarem oraz umożliwić usunięcie starego oleju poprzez wyjęcie smarowniczek lub korków odpowietrzających
 9. Wymiana oleju silnikowego Należy spuścić i wymienić olej w silnikach, które od pewnego czasu nie pracują. Wymienić filtr(y) oleju. Uruchomić silnik pod niskim obciążeniem i powoli uzyskać normalną temperaturę pracy.
 10. Szczegółowa dokumentacja i prawidłowe pobieranie próbek oleju Wszystkie działania podejmowane podczas uruchomienia powinny zostać zarejestrowane w instrukcjach konserwacji. Po kilku godzinach pracy sprzętu należy w odpowiedni sposób pobrać próbkę oleju. Następnie próbkę należy wysłać do specjalistycznego laboratorium analizującego używany olej, np. do Mobil ServSM Lubricant Analysis, aby uzyskać pewne informacje na temat stanu oleju, systemu i poziomu zanieczyszczeń.
Zaufaj ekspertowi

Poleganie na fachowym wsparciu Wybory dokonywane przez Państwa dziś i w ciągu najbliższych tygodni będą miały trwały wpływ na działalność Państwa firmy. W związku z tym w tak bezprecedensowych sytuacjach na osobach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji spoczywa ogromna odpowiedzialność. Współpraca może być kluczowa dla szybkiego znalezienia praktycznych rozwiązań, dzięki którym właściciele firm będą mogli skutecznie wznowić działalność. Zespół naszych inżynierów posiada wysokie kwalifikacje w zakresie działalności związanej z produkcją – wykorzystywane zarówno w placówkach klienta, jak i w wirtualnym środowisku. Dzięki temu są wstanie opracowywać indywidualne rozwiązania wykorzystujące środki smarne Mobil™ i gwarantujące pewne rezultaty na każdym etapie produkcji. Jeśli potrzebujesz więcej informacji – skontakuj się z nami.

* ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia zawarte w niniejszym artykule. Klienci powinni samodzielnie przeprowadzić analizę przed podjęciem decyzji. Wszystkie działania muszą być zgodne z instrukcją obsługi maszyny oraz z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Rzeczywiste wyniki mogą być inne w zależności od rodzaju urządzenia i jego konserwacji, warunków i środowiska pracy oraz stosowanego wcześniej środka smarnego