Skład podatkowy

Posiadamy akcyzowy skład podatkowy, który umożliwia klientom zakup olejów Mobil (oprócz olejów silnikowych) w trybie zwolnienia lub zawieszenia poboru akcyzy.

Informujemy, że decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Rybniku, dnia 02.04.2012 firma SmarT Plus sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Przemysłowa 41 uzyskała decyzją zezwolenie na prowadzenie Składu Podatkowego w Warszowicach 43-254, ul. Gajowa 15. Dzięki temu oferujemy sprzedaż olejów bez naliczania podatku akcyzowego.

Numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy – PL33100072209
Numer akcyzowy składu podatkowego – PL33100119303

Jak dokonać zakupu olejów smarowych w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego?

Warunkiem do zakupu wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego przez podmiot zużywający te wyroby na potrzeby własne jest:

  1. Wpis do CRPA poprzez platformę PUESC2
  2. Prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych
  3. Potwierdzenie odbioru zamówionych produktów na dołączonym do wysyłki „dokumencie dostawy” (DD) lub elektronicznej wersji dokumentu dostawy (E-DD).
Informacje dotyczące zwolnienia z akcyzy olejów smarowych

Skład podatkowyNa podstawie ustawy o podatku akcyzowym, oleje smarowe o kodach CN (Nomenklatura Scalona) 27101981 do 27101999 są wyrobami akcyzowanymi, należącymi do grupy wyrobów energetycznych.
Oleje te podlegają opodatkowaniu stawką akcyzy w wysokości 1.180,00 PLN/1000 l. Wyłączenie dot. wyrobów o kodzie CN 27101985 – olejów białych, parafiny ciekłej oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 27101999.

W rozporządzeniu Ministra Finansów w treści § 10 pkt. 2 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego określono jednak przypadki, w których oleje smarowe dla przemysłu o kodach CN 2710 19 81 do 2710 19 99 oraz CN 27101221, które mogą zostać zwolnione z podatku akcyzowego. Warunkiem jest ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem – do celów innych niż napędowe lub opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Tryb zawieszenia poboru akcyzy dotyczy składów podatkowych oraz handlowców zarejestrowanych.

Posiadanie składu akcyzowego to konieczność spełnienia szczególnych wymagań względem organów podatkowych  jak również poddanie się dodatkowym kontrolom. Podnosi to naszą wiarygodność jako operatora na rynku produktów akcyzowych, a naszym klientom daje pewność bezpiecznych zakupów.