Szkolenia z zakresu stosowania środków smarnych

Nasi specjaliści w dziedzinie olejów i smarów przeprowadzają niezbędne szkolenia z zakresu stosowania środków smarnych dla personelu odpowiedzialnego za konserwację. Szkolenia takie odbywają się w zależności od specyfiki czy możliwości u klienta, za pomocą wideokonferencji lub w formie wyjazdowej. Pozwala to poszerzać wiedzę i kompetencje pracowników związane ze smarowaniem. Pomaga również osiągać cele w zakresie niezawodności urządzeń i rozwiązywanie problemów.

Szkolenia są prowadzone w następujących dziedzinach: zasady działania i skład środków smarnych, smarowanie łożysk, przekładni i silników, a także bezpieczeństwo i przechowywanie środków smarnych oraz postępowanie z nimi. Skupiają się na zastosowaniu i kwestiach technicznych, aby zwiększać świadomość ogromnej roli odpowiednich praktyk dotyczących smarowania, a także pomagają w zastosowaniu wiedzy fachowej dotyczącej środków smarnych Mobil w praktyce.

Współpraca z naszymi kontrahentami ma na celu:
 • Omówienie potencjalnych tematów i określenie potrzeb, priorytetów, zaangażowania, terminów, celów biznesowych i kluczowych trudności
 • Opracowanie programu szkoleń i omówienia z personelem pracującym w zakładzie potrzeb związanych z ich pracą
 • Zidentyfikowanie i wybór potencjalnych uczestników szkolenia
 • Zatwierdzenie planu szkolenia i logistyk

Oferta: Nasz doświadczony personel zapewnia dobrze przygotowane i profesjonalne szkolenia z zakresu smarowania i związanych z nim kwestii dotyczących konserwacji. Przedstawia również szacowaną wartość tych szkoleń.

Typowe problemy, które pomagamy rozwiązać poprzez szkolenia z zakresu stosowania środków smarnych
 • Stosowanie niewłaściwych środków smarnych
 • Wysokie zużycie oleju
 • Przedwczesne zużywanie się/awarie sprzętu
 • Nieplanowane przestoje
 • Nieprawidłowe przechowywanie produktów i postępowanie z nimi
Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko:
 • Przedstawia pracownikom zakładu informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w odniesieniu do środków smarnych i praktyk smarowania
 • Oferuje możliwość przeprowadzenia dodatkowego szkolenia dostosowanego do potrzeb (np.: przechowywanie produktów i postępowanie z nimi)
 • Ściśle przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa
 • Przed rozpoczęciem pracy lub prezentacji z użyciem sprzętu sprawdza, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także weryfikuje potencjalne zagrożenie wybuchem
 • Przedstawia zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z rozlaniem, wyciekiem i pożarem
 • Zapewnia odpowiednie karty charakterystyki środków smarnych dostarczanych przez ExxonMobil