Kontrola układów hydraulicznych

Usługa ta obejmuje analizę krytycznych elementów układów hydraulicznych, pozwalającą odkryć możliwości poprawy wydajności systemu.

Opis

Nasi inżynierowie są wstanie sprawdzić, zaraportować i udokumentować stan układów hydraulicznych o krytycznym znaczeniu. Wykorzystują uzyskane dane do określenia optymalnego czasu wymiany najważniejszych komponentów układów hydraulicznych, takich jak pompy, zawory, wymienniki ciepła, filtry i środki smarne. Na podstawie tych danych zalecają czynności konserwacyjne umożliwiające poprawę niezawodności systemu.

Kontrola układów hydraulicznych – zastosowanie

Współpracujemy z personelem zakładu w zakresie następujących czynności:

 • Zapoznanie się z aktualnie stosowanymi serwisami w zakresie smarowania, czasu pracy elementów oraz możliwościami udoskonaleń
 • Opracowanie harmonogramu okresowych przeglądów układów hydraulicznych
 • Kontrola stanu części i stanu odpowietrznika układu
 • Pomiar temperatury oleju w zbiorniku i pobieranie próbek oleju z układu
 • Ocena poziomu klasy czystości środków smarnych w układzie
 • Monitoring trendu zmian wyników
 • Ustalenie docelowego wskaźnika HFI (Hydraulic Fluid Index)
kontrola układów hydraulicznych

Oferta: Raport serwisowy szczegółowo opisujący stan przeanalizowanych układów hydraulicznych, zalecający czynności mające na celu poprawę ich wydajności/ niezawodności oraz przedstawiający szacunkową wartość wyświadczonych usług

Powszechne problemy, które pomagamy rozwiązać

 • Zanieczyszczenie środków smarnych
 • Zbyt wysoka lub niska temperatura układu hydraulicznego
 • Napowietrzenie oleju (pienienie)
 • Obciążenia udarowe układu
 • Zbyt wysokie ciśnienie w układzie hydraulicznym
 • Zmniejszone ssanie na pompie
 • Niewystarczająca ilość czynności pielęgnacyjnych w zakresie filtracji i konserwacji układu
 • Stan węży (jeżeli dotyczy)
 • Zbyt intensywne wycieki; zbyt niski poziom oleju

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Nasi inżynierowie wsparcia technicznego znają najefektywniejsze metody transportowania, przechowywania i użytkowania produktów naftowych. Ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz praktyk ExxonMobil związanych z bezpieczeństwem. Koordynują prace z wyznaczonym personelem zakładu – przed rozpoczęciem pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń.