Analiza efektywności energetycznej

Rekomendacje inżynierów smarowania pomogą zoptymalizować efektywność energetyczną zakładu i ograniczyć koszty zużycia energii. Dokładna analiza efektywności energetycznej jest narzędziem, które to umożliwia.

Opis

Wysoce wykwalifikowani inżynierowie SmarT Plus pomogą zrozumieć, w jaki sposób zastosowanie syntetycznych środków smarnych może zwiększyć efektywność energetyczną zakładu, a tym samym przyczynić się do obniżenia kosztów poboru energii, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz wydłużyć okres eksploatacji środków smarnych (w porównaniu do produktów konwencjonalnych). Zaprezentują oni w teorii i praktyce działanie środków smarnych zapewniających korzyści energetyczne.

analiza efektywności energetycznej
Analiza efektywności energetycznej – zastosowanie

Współpracujemy z personelem zakładu w zakresie następujących czynności:

  • Ustalanie założeń, oczekiwań, celu i zakresu przeprowadzenia analizy
  • Koordynacja i nadzór testów, a także prac wstępnych i następczych
  • Zaangażowanie odpowiednich pracowników zakładu oraz koordynacja wspólnych działań
  • Opracowanie szczegółowego protokołu badań
  • Przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa i pracy oraz zachowanie całkowitej poufności
  • Dokumentacja wyników i zaleceń

Oferta: Raport serwisowy zawierający szczegółowe wyniki analizy efektywności energetycznej oraz szacunkowe dane dotyczące wartości otrzymanych zaleceń, pozwalających uzyskać efektywność energetyczną i oszczędności.

Powszechne problemy, które pomagamy rozwiązać
  • Identyfikacja optymalnych środków smarnych zapewniających korzyści energetyczne
  • Wysokie temperatury robocze
  • Określanie założeń dotyczących oszczędności energii, które pozwolą klientowi osiągnąć cele zrównoważonej działalności

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Nasi inżynierowie wsparcia technicznego posiadają zalecenia dotyczące transportu, przechowywania i użytkowania produktów naftowych. Ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wytycznych ExxonMobil związanych z bezpieczeństwem. Koordynują prace z dedykowanym personelem zakładu – przed rozpoczęciem pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń.