Analiza efektywności energetycznej

Rekomendacje naszych inżynierów ds. smarowania może pomóc Twojej firmie zoptymalizować efektywność energetyczną zakładu i ograniczyć koszty zużycia energii. Dokładna analiza efektywności energetycznej jest narzędziem, które to umożliwia.

Opis

Wysoce wykwalifikowani inżynierowie SmarT Plus są wstanie wykazać, w jaki sposób zastosowanie syntetycznych środków smarnych może zwiększyć efektywność energetyczną zakładu. Działanie takie pomoże przyczynić się do obniżenia kosztów poboru energii, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz wydłużyć okres eksploatacji środków smarnych (w porównaniu do produktów konwencjonalnych). Jesteśmy gotowi wykazać zarówno w teorii jak i praktyce, że działanie odpowiednich środków smarnych jest wstanie zapewnić korzyści energetyczne.

analiza efektywności energetycznej
Analiza efektywności energetycznej – zastosowanie

Współpracujemy z personelem zakładu w zakresie następujących czynności:

  • Ustalanie założeń, oczekiwań, celu i zakresu przeprowadzenia analizy
  • Koordynacja i nadzór testów, a także prac wstępnych i następczych
  • Zaangażowanie odpowiednich pracowników zakładu oraz koordynacja wspólnych działań
  • Opracowanie szczegółowego protokołu badań
  • Przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa i pracy oraz zachowanie całkowitej poufności
  • Dokumentacja wyników i zaleceń

Oferta: Raport serwisowy zawierający szczegółowe wyniki analizy efektywności energetycznej oraz szacunkowe dane dotyczące wartości otrzymanych zaleceń, pozwalających uzyskać efektywność energetyczną i oszczędności.

Powszechne problemy, które pomagamy rozwiązać
  • Dobór optymalnych środków smarnych zapewniających korzyści energetyczne
  • Wysokie temperatury robocze
  • Określanie założeń dotyczących oszczędności energii, które pozwolą klientowi osiągnąć cele zrównoważonej działalności

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Nasi inżynierowie wsparcia technicznego posiadają zalecenia dotyczące transportu, przechowywania i użytkowania produktów naftowych. Ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz wytycznych ExxonMobil związanych z bezpieczeństwem. Koordynują prace z dedykowanym personelem zakładu – przed rozpoczęciem pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń.