Studium: Okres pomiędzy wymianami oleju

Szczegółowe badania przeprowadzone przez nasz wykwalifikowany personel pomagają zoptymalizować okres pomiędzy wymianami oleju i w rezultacie zwiększyć wydajność każdego układu smarowania.

Nasi pracownicy działu technicznego wykorzystują wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w prezentacji potencjalnych korzyści optymalizacji okresu pomiędzy wymianami oleju unikalnych dla każdej maszyny, komponentu i zastosowania. Współpracują z działem utrzymania ruchu w zakresie projektowania i wdrażania protokołów walidacji i przeprowadzania okresowych przeglądów. Pozwala to zidentyfikować zmiany profilowe sprzętu, wyznaczyć założenia w zakresie konserwacji, zapewnić zgodność z wytycznymi i wznowić podstawowe okresy wymiany oleju w przypadku istotnych zmian w profilu sprzętu.

Współpraca z naszymi kontrahentami ma na celu:
 • Przeprowadzenie studium możliwości wykonania próby na podstawie historii analiz oleju i parametrów sprzętu
 • Wspólne ustalenia treści protokołu próby eksploatacyjnej
 • Zastosowanie optymalnego okresu międzyobsługowego w oparciu o: zalecania OEM, wymagania użytkownika i sprzętu, wybór oleju oraz rodzaju i warunków pracy
 • Określenie potencjalnych korzyści wynikających z wydłużenia okresów między wymianami oleju, rozważając ryzyko i korzyści
 • Wybranie reprezentatywnego sprzętu testowego do przeprowadzenia próby eksploatacyjnej
 • Nadzorowanie bieżących analiz oleju i pełnej oceny wydajności sprzętu
 • Zapewnienie współpracy personelu obsługi technicznej w dalszych działaniach
 • Przeprowadzenie dogłębnej analizy danych i okresowych przeglądów

Oferta: Raport serwisowy zawiera wyniki studium okresu pomiędzy wymianami oleju i szacowaną wartość zaleceń na podstawie analizy danych, w tym odpowiednie wykresy i zdjęcia.

 
Typowe problemy, które pomagamy rozwiązać:
 • Wysokie zużycie oleju
 • Wysokie koszty konserwacji i utylizacji zużytego oleju
 • Ryzyko wystąpienia zagrożeń dotyczących czynności serwisowych
 • Wpływ na środowisko naturalne
Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko:
 • Przedstawia pracownikom zakładu informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w odniesieniu do środków smarnych i praktyk smarowania
 • Oferuje możliwość przeprowadzenia dodatkowego szkolenia dostosowanego do potrzeb (np: przechowywanie produktów i postępowanie z nimi)
 • Ściśle przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa
 • Przed rozpoczęciem pracy lub prezentacji z użyciem sprzętu sprawdza, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także weryfikuje potencjalne zagrożenie wybuchem
 • Przedstawia zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z rozlaniem, wyciekiem i pożarem
 • Zapewnia odpowiednie karty charakterystyki środków smarnych dostarczanych przez ExxonMobil