Sprawdź ofertę

Wypełnij formularz i otrzymaj ofertę

Oferta firmy SmarT Plus skierowana jest do serwisów samochodowych, hurtowni, sklepów motoryzacyjnych, firm transportowych i zakładów przemysłowych.

Jeśli reprezentujesz jedną z w/w rodzajów działalności, wypełnij poniższy formularz.

Nazwa firmy*

*-pola wymagane

NIP*

Imię i nazwisko*

Telefon*

Ulica (proszę wypełnić, jeśli jest inna niż w adresie działalności)

Miasto (proszę wypełnić, jeśli jest inne niż w adresie działaności)

Treść zapytania*

Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniachprzysługujących mi, zwłaszcza o prawie:

  • wglądu do danych, ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawie do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzanych danych osobowych;
  • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar geograficzny. Informacje zawarte w formularzu nie będą profilowane w sposób automatyczny.