Analiza źródeł wycieków

Inżynierowie analizują systemy w zakładzie, wykrywając wycieki środków smarnych lub inne nieszczelności oraz rekomendując niezbędne czynności serwisowe i konserwacyjne.

Opis

Nasi wykwalifikowani inżynierowie wykorzystują zaawansowaną technologię wykrywania wycieków do identyfikowania kosztownych nieszczelności w krytycznych układach w fabryce. Określają optymalny czas na uszczelnianie lub wymianę krytycznych komponentów układu i maszyn oraz zalecają czynności konserwacyjne, które pomogą w zapobieganiu lub eliminowaniu nieszczelności układów. Ponadto wskazują i dokumentują problemy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska, jakie wynikają z obecności wycieków.

Analiza źródeł wycieków – zastosowanie

Współpracujemy z dedykowanym personelem zakładu w zakresie następujących czynności:

 • Sporządzenie planu inspekcji w oparciu rodzaje układów, tj.:
  • Zakładowe układy sprężonego powietrza lub ciśnieniowe układy próżniowe
  • Zbiorniki bezciśnieniowe (do przechowywania)
  • Układ wlotowy, wylotowy oraz układ chłodzenia w silniku
  • Układy hydrauliczne i układy obiegowe oleju
 • Systematyczna kontrola komponentów od źródła do lokalizacji docelowej środków smarnych
 • Rejestrowanie i oznaczanie wszystkich wykrytych nieszczelności oraz ocena ich skali
 • Porównanie wyników z danymi pochodzącymi z wcześniejszych kontroli (jeżeli są)
 • Opracowanie raportu serwisowego
 • Dostarczenie oraz zaprezentowanie kompletnego raportu kadrze zarządzającej i kluczowym członkom personelu

Oferta: Raport serwisowy dokumentujący rezultaty analizy źródeł wycieków. Zawiera on zalecane kroki mające na celu eliminację powstawania wycieków oraz czynności konserwacyjne umożliwiające zapobieganie lub ograniczanie skali ich nawracania, a także szacunkową wartość usług wyświadczonych klientowi.

Powszechne problemy, które pomagamy rozwiązać
 • Niekompatybilność uszczelnień z mineralnymi i syntetycznymi środkami smarnych
 • Pęcznienie, kurczenie lub zużycie uszczelnień
 • Ścieranie, utlenianie lub wewnętrzne zużycie węży na skutek intensywnego przepływu pod wysokim ciśnieniem
 • Zmęczenie materiałowe metalowych elementów rur
 • Poluzowanie mocowań na skutek drgań
 • Zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury robocze
 • Zbyt wysokie ciśnienie w układzie
 • Praktyki w zakresie obsługi technicznej (konserwacji)

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Nasi inżynierowie wsparcia technicznego doradzą najefektywniejsze metody transportowania, przechowywania i użytkowania produktów naftowych, dlatego ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz praktyk związanych z bezpieczeństwem obowiązujących w ExxonMobil oraz w zakładach produkcyjnych klientów. Koordynują prace z dedykowanym personelem zakładu – przed rozpoczęciem pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń.