Płukanie układu grzewczego

Płukanie układu grzewczego ma na celu usunięcie zanieczyszczeń powstających wskutek utleniania (koksu, czy szlamu) z układów grzewczych. Usługa ta pozwala zwiększyć niezawodność sprzętu oraz skuteczność procesów, zapewniając redukcję kosztów operacyjnych i wzrost produktywności.

Posługując się bogatym doświadczeniem, nasi inżynierowie serwisu technicznego przeprowadzają kontrolę sprzętu, aby ocenić czystość układu grzewczego. W oparciu o wyniki kontroli oraz zalecenia producentów OEM mogą oni zalecić płukanie układu w celu usunięcia zalegających w nim osadów.

Płukanie układu grzewczego
Doświadczeni inżynierowie SmarT Plus udzielą wsparcia w zakresie:
  • Opracowania planu płukania dopasowanego do harmonogramu produkcji
  • Określenia optymalnych kryteriów płukania
  • Monitorowania korzyści wynikających z usługi, w tym oszczędności energii i jej kosztów oraz wzrostu wydajności

Oferta: Raport serwisowy szczegółowo opisujący przeprowadzone etapy oczyszczania, dokumentujący poziom czystości układu przed i po płukaniu, zawierający zalecenia dotyczące utrzymania czystości układu, a także przedstawiający szacowaną wartość usługi. Dostarczenie oraz prezentacje gotowego raportu kadrze zarządzającej i kluczowym członkom personelu.

Płukanie układu grzewczego – szczegóły procesu
  1. Kontrola układu
  2. Konfiguracja procesu płukania
  3. Płukanie
  4. Kontrola i raport końcowy
Najczęściej występujące problemy, które pomagamy rozwiązać
  • Spadek wydajności procesu wymiany cieplnej
  • Podwyższony poziom osadów i cząsteczek stałych

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko: Nasi inżynierowie wsparcia technicznego znają najefektywniejsze metody transportu, przechowywania i użytkowania środków smarnych. Ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz praktyk zakładu i firmy ExxonMobil związanych z bezpieczeństwem. Koordynują prace z wyznaczonym personelem zakładu – przed rozpoczęciem pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz odpowiednie oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia w celu ograniczenia zagrożeń.