Konserwacja profilaktyczna układu olejowego

Nasi wykwalifikowani inżynierowie przeprowadzą konserwację profilaktyczną twojego układu olejowego. W ramach jej wykonają dokładną kontrolę systemów i oczyszczenie środków smarnych. Pomoże to w obniżeniu kosztów eksploatacji i zwiększenie produktywności sprzętów.

Konserwacja profilaktyczna układu olejowego – opis

Zanieczyszczenia w zbiornikach na olej – powstające na skutek zużycia części, utleniania oraz/lub pochodzące ze źródeł zewnętrznych – mogą ograniczyć wydajność urządzeń, a nawet doprowadzić do uszkodzenia któregoś z elementów. Nasi doświadczeni, dobrze wyszkoleni pracownicy serwisu przemysłowego skontrolują i wyczyszczą układ smarowania oleju. Pomogą także oczyścić środek smarny w układzie (o ile nadaje się do dalszego wykorzystania), aby zapobiec kosztownym przestojom na przeprowadzanie prac konserwacyjnych i naprawczych.

Konserwacja profilaktyczna układu olejowego
Zastosowanie

Pracownicy naszego serwisu udzielą wsparcia w zakresie następujących czynności:

 • Wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu smarowaniem
 • Kontrola układów smarowania i udzielanie rekomendacji dotyczących optymalizacji niezawodności
 • Pomoc w koordynacji planowania czynności serwisowych z przewidywanymi przestojami
 • Pomoc w koordynacji z lokalnymi wykonawcami w zakresie:
  • Czyszczenia zbiorników zgodnie z obowiązującymi procedurami
  • Gromadzenia kluczowych informacji referencyjnych oraz innych danych mających znaczenie

Oferta: Raport serwisowy przygotowany przez nasz serwis zawiera szczegółowy opis przeprowadzonych etapów czyszczenia, a także dokumentuje poziom czystości przed czyszczeniem oraz po jego przeprowadzeniu. Ponad to zawiera zalecenia dotyczące utrzymania czystości oraz innych potrzebnych działań, a także szacowaną wartość usługi. Taki kompletny raport można przekazać lub zaprezentować kadrze zarządzającej i kluczowym członkom personelu.

Powszechne problemy, które pomagamy rozwiązać

 • Osady w zbiorniku
 • Blokada zaworów
 • Problemy z wydajnością

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Nasi inżynierowie wsparcia technicznego znają najefektywniejsze metody transportowania, przechowywania i użytkowania produktów ropopochodnych. Ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz praktyk ExxonMobil związanych z bezpieczeństwem. Koordynują prace z wyznaczonym personelem zakładu – przed rozpoczęciem pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń.