Konserwacja profilaktyczna układu olejowego

Konserwacja profilaktyczna układu olejowego jest prowadzona przez wykwalifikowanych inżynierów. Przeprowadzają oni dokładną kontrolę systemów i oczyszczanie środków smarnych, aby pomóc w obniżeniu kosztów eksploatacji i zwiększyć produktywność sprzętów.

Konserwacja profilaktyczna układu olejowego – opis

Zanieczyszczenia w zbiornikach na olej – powstające na skutek zużycia części, utleniania oraz/lub pochodzące ze źródeł zewnętrznych – mogą ograniczyć wydajność urządzeń, a nawet doprowadzić do uszkodzenia któregoś z elementów. Nasi doświadczeni, dobrze wyszkoleni inżynierowie skontrolują i wyczyszczą układ smarowania oleju, a także oczyszczą środek smarny w układzie (o ile nadaje się do dalszego wykorzystania), aby zapobiec kosztownym przestojom na przeprowadzanie prac konserwacyjnych i naprawczych.

Konserwacja profilaktyczna układu olejowego
Zastosowanie

Wykwalifikowani inżynierowie udzielą wsparcia w zakresie następujących czynności:

 • Wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu smarowaniem
 • Kontrola układów smarowania i udzielanie rekomendacji dotyczących optymalizacji niezawodności
 • Pomoc w koordynacji planowania czynności serwisowych z przewidywanymi przestojami
 • Pomoc w koordynacji z lokalnymi wykonawcami w zakresie:
  • Czyszczenia zbiorników zgodnie z obowiązującymi procedurami
  • Gromadzenia kluczowych informacji referencyjnych oraz innych danych mających znaczenie

Oferta: Raport serwisowy szczegółowo opisujący przeprowadzone etapy czyszczenia, dokumentujący poziom czystości przed czyszczeniem oraz po jego przeprowadzeniu, zawierający zalecenia dotyczące utrzymania czystości oraz innych potrzebnych działań, a także przedstawiający szacowaną wartość usługi. Dostarczenie oraz zaprezentowanie kompletnego raportu kadrze zarządzającej i kluczowym członkom personelu.

Powszechne problemy, które pomagamy rozwiązać

 • Osady w zbiorniku
 • Blokada zaworów
 • Problemy z wydajnością

Bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko Nasi inżynierowie wsparcia technicznego znają najefektywniejsze metody transportowania, przechowywania i użytkowania produktów ropopochodnych. Ściśle przestrzegają zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz praktyk ExxonMobil związanych z bezpieczeństwem. Koordynują prace z wyznaczonym personelem zakładu – przed rozpoczęciem pracy sprawdzają, czy założono odpowiednie blokady elektryczne i mechaniczne oraz oznaczenia, a także przedstawiają zalecenia mające na celu zmniejszenie zagrożeń.