Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004

Mobilux EP

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004  tworzą rodzinę wysokiej jakości czterech uniwersalnych smarów przemysłowych oraz jednego półpłynnego do specjalnych zastosowań. Smary te, zagęszczone hydroksystearynianem litu zostały stworzone w celu zapewniania doskonałej ochrony przed zużyciem, rdzą i wodą. Są one dostępne w klasach NLGI od 00 do 3, o lepkości oleju bazowego ISO VG 150 i 320.

Smary Mobilux EP 0, 1, 2 i 3 zalecane są do większości zastosowań przemysłowych, włączając zastosowania ciężkie, gdzie występują wysokie ciśnienia jednostkowe i obciążenia udarowe. Smary te zapewniają doskonałą ochronę przed rdzą i korozją oraz są odporne na wymywanie wodą, co czyni je szczególnie odpowiednimi dla sprzętu, który pracuje w warunkach wilgotnych. Mobilux EP 0 i 1 stosowany jest w układach centralnego smarowania. Mobilux EP 2 i 3 są smarami uniwersalnymi. Zalecane temperatury pracy: od -20 oC do 130 oC. Mogą być również stosowane w wyższych temperaturach, jeśli odpowiednio wzrośnie częstotliwość smarowania.

Zastosowania
  • Mobilux EP 0 i EP 1 zapewniają dobrą pompowalność w niskich temperaturach. Są odpowiednie do centralnych układów smarowania i tych zastosowań, w których wymaga się smaru o dobrych właściwościach niskotemperaturowych.
  • Mobilux EP 2 zalecany jest do uniwersalnych zastosowań w łożyskach tocznych i ślizgowych, tulejek i kołków w normalnych warunkach pracy.
  • Mobilux EP 3 jest twardszym smarem klasy NLGI 3 zalecanym do zastosowań, w których wymagana jest maksymalna ochrona przed przenikaniem wody lub stałych zanieczyszczeń.
  • Mobilux EP 004 nadaje się szczególnie do smarowania zamkniętych przekładni i łożysk. Ma zastosowanie w słabo uszczelnionych skrzyniach przekładniowych w przypadku maszyn do górnictwa podziemnego, za wyjątkiem przekładni silników elektrycznych. Smar ten może być także stosowane w wielu innych zastosowaniach przemysłowych, gdzie konwencjonalne oleje przekładniowe nie mogą być stosowane. Dotyczy to np. skrzyń biegów, skrzyń łańcuchowych, itp. z powodu wycieków spowodowanych zużytymi lub brakującymi uszczelkami. Mobilux EP 004 zdał 1008 – godzinny test SEW w przekładniach DR.EM.203 mod.
Specyfikacje i dopuszczenia Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004
Mobilux EP spełnia lub przewyższa następujące wymagania:Mobilux EP 0Mobilux EP 1Mobilux EP 2Mobilux EP 3Mobilux EP 004
DIN 51825KP1K-20KP2K-20KP3K-20
DIN 51826GP0G-20GP00G-20

 

Mobilux EP posiada następujące aprobaty producentów:Mobilux EP 0Mobilux EP 1Mobilux EP 2Mobilux EP 3Mobilux EP 004
SEW Eurodrive/ PS C GearsX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilux EP 0Mobilux EP 1Mobilux EP 2Mobilux EP 3Mobilux EP 004

Klasa konsystencji NLGI012300
Rodzaj zagęszczaczaLitowyLitowyLitowyLitowyLitowy
KolorBrązowyBrązowyBrązowyBrązowyBrązowy