Oleje w sektorze hutniczym

Oleje przekładniowe

Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność energetyczną hut stali jest odpowiednie smarowanie przekładni, a tym samym jej skuteczne działanie. Oleje w sektorze hutniczym mają za zadanie chronić przekładnie i poprawiać ich żywotność.  Muszą być dobrze przygotowane do pracy w coraz trudniejszych warunkach.

Mobil SHC 600 seria

Mobil SHC 639 – dowód osiągniętych korzyści w hucie stali

Mobilgear 600 XP Seria

 

Układy hydrauliczne

Układy hydrauliczne, wykorzystywane na różnych etapach procesu produkcji stali, zużywają około 25% oleju stosowanego w hucie stali. To dlatego wybór odpowiednich środków smarnych stwarza olbrzymie możliwości w zakresie ograniczenia zużycia energii. Co więcej, chroniąc elementy maszyn i ograniczając nieplanowe przestoje, huty stali mogą podnieść swoją produktywność. Ważną rolą oleju hydraulicznego jest kontrola czystości układu, co przekłada się na ograniczenie liczby nieplanowych przestojów. Zanieczyszczenia mogą być pochodzenia wewnętrznego lub zewnętrznego, a olej hydrauliczny musi wykazywać doskonałą odporność na utlenianie oraz zdolność filtracji. Dzięki temu można uniknąć takich problemów jak niewłaściwe smarowanie, awarie maszyn, zbyt częste wymiany oleju lub brak optymalizacji pracy sprzętu. Wszystkie wymienione sytuacje wpływają negatywnie na efektywność energetyczną zakładu przemysłowego.

Mobil DTE 10 Excel seria

Oleje walcownicze

Rolą środka smarnego jest:

  • zmniejszenie / uniknięcia bezpośredniego kontaktu pomiędzy walcem i powierzchni aluminium
  • odprowadzenia ciepła wytwarzanego przez tarcie i odkształcenie
  • transport drobin metali i zanieczyszczeń z obszaru zgryzu do filtra

Somentor AH 70

Somentor EH 45

Prosol NT 70

Walzoel BM 71

Wyrol H 15