Mobil Pegasus 610 Ultra

Multipurpose Tractor Oil

Mobil Pegasus 610 Ultra to wysokowydajny olej do silników biogazowych przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych średnio i wysokoobrotowych czterosuwowych silników na paliwa zawierające składniki o działaniu korozyjnym, takie jak siarkowodór lub halogeny (związki z zawartością chloru, fluor itp.). Produkt ten został specjalnie zaprojektowany, aby radzić sobie z agresywnymi gazami z wysoką zawartością siarkowodoru, który znacząco wpływa na skrócenie okresów pomiędzy wymianami oleju, zwiększenie zużycia i skrócenie czasu pracy silnika.

Mobil Pegasus 610 Ultra zawiera 1% wag. popiołu siarczanowego, wysoka wartość całkowitej liczby zasadowej TBN tego oleju zapewnia wysoką rezerwę alkaliczną przygotowaną w celu zrównoważenia negatywnego wpływu kwaśnych związków na elementy silnika.

Produkt Pegasus 610 Ultra zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zacierania tłoków oraz zacierania i zużycia cylindrów i pierścieni. Produkt ten może być stosowany do smarowania sprężarek tłokowych sprężających gaz wysypiskowy i biomasę.

Mobil Pegasus 610 Ultra gwarantuje wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, która wpływa na zmniejszenie ryzyko zacierania tulei, wydłuża okresy pomiędzy remontami oraz znacząco wydłuża czas pracy silnika.

Zastosowania
Mobil Pegasus 610 Ultra

Silniki gazowe pracujące na paliwie zawierającym m.in. siarkowodór w średnich/dużych ilościach; duże ilości siloksanów, które wskutek procesu spalania powodują powstawanie dużych ilości osadów i zużycie tulei.

Silniki pracujące na paliwie, które zawiera związki działające korozyjnie, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki)

Sprężarki tłokowe pracujące na gazie ziemnym zwierającym siarkę lub halogenki

Silniki o dużej mocy lub wolnossące, pracujące przy lub powyżej znamionowej pojemności w wysokich temperaturach

Mobil Pegasus 610 Ultra – właściwości fizykochemiczne i specyfikacje
Właściwości fizykochemiczne
Klasa lepkości SAE 40
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445 12,9
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270 107