Mobil Pegasus 610 Ultra

Multipurpose Tractor Oil

Mobil Pegasus 610 Ultra to wysokowydajny olej do silników biogazowych przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych średnio i wysokoobrotowych czterosuwowych silników na paliwa zawierające składniki o działaniu korozyjnym, takie jak siarkowodór lub halogeny (związki z zawartością chloru, fluor itp.). Produkt ten został specjalnie zaprojektowany, aby radzić sobie z agresywnymi gazami z wysoką zawartością siarkowodoru, który znacząco wpływa na skrócenie okresów pomiędzy wymianami oleju, zwiększenie zużycia i skrócenie czasu pracy silnika.

Mobil Pegasus 610 Ultra zawiera 1% wag. popiołu siarczanowego, wysoka wartość całkowitej liczby zasadowej TBN tego oleju zapewnia wysoką rezerwę alkaliczną przygotowaną w celu zrównoważenia negatywnego wpływu kwaśnych związków na elementy silnika.

Produkt Pegasus 610 Ultra zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zacierania tłoków oraz zacierania i zużycia cylindrów i pierścieni. Produkt ten może być stosowany do smarowania sprężarek tłokowych sprężających gaz wysypiskowy i biomasę.

Mobil Pegasus 610 Ultra gwarantuje wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, która wpływa na zmniejszenie ryzyko zacierania tulei, wydłuża okresy pomiędzy remontami oraz znacząco wydłuża czas pracy silnika.

Mobil Pegasus 610 Ultra – zastosowanie
Mobil Pegasus 610 Ultra

Silniki gazowe pracujące na paliwie zawierającym m.in. siarkowodór w średnich/dużych ilościach; duże ilości siloksanów, które wskutek procesu spalania powodują powstawanie dużych ilości osadów i zużycie tulei.

Silniki pracujące na paliwie, które zawiera związki działające korozyjnie, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki)

Sprężarki tłokowe pracujące na gazie ziemnym zwierającym siarkę lub halogenki

Silniki o dużej mocy lub wolnossące, pracujące przy lub powyżej znamionowej pojemności w wysokich temperaturach

Dostępne pojemności: 208L

Mobil Pegasus 610 Ultra – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt posiada następujące aprobaty:
MANM 3271-4
MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 2 & 3)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 2 & 3)
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)
Mobil Pegasus 610 Ultra – właściwości fizykochemiczne i specyfikacje
Właściwości fizykochemiczne
Klasa lepkości SAE 40
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445 12,9
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270 107