Mobil Pegasus 705

Mobil Pegasus 705 jest wysokowydajnym olejem do silników gazowych przeznaczonym do smarowania wielu typów silników napędzanych gazem ziemnym. Jest on zalecany dla nowszych wysokoobrotowych czterosuwowych silników napędzanych mieszankami stechiometrycznymi lub ubogimi, podatnych na zużywanie gniazd i przylgni zaworów. Stosowanie tego oleju zalecane jest przy smarowaniu sprężarek gazowych i szerokiego zakresu silników wymagających oleju niskopopiołowego.

Mobil Pegasus 705 – własności i zalety

Olej do silników gazowych Mobil Pegasus 705 przynosi korzyści w postaci czystszych silników, mniejszego stopnia zużycia i większej wydajności silnika. Produkt ten ma szczególnie korzystny wpływ na przedłużanie żywotności zaworów i zwiększanie wydajności w nowszych wysokoobrotowych silnikach czterosuwowych pracujących na ubogich mieszankach w warunkach dużego obciążenia. W efekcie możliwe jest obniżenie kosztów utrzymania i zwiększenie wydajności produkcji. Jego doskonała trwałość chemiczna i stabilność utleniania pozwalają przedłużyć okresy wymiany oleju i zmniejszyć koszty filtracji. Pegasus 705 redukuje osady popiołu i węgla w komorach spalania, co pozwala obniżyć koszty utrzymania i jednocześnie zwiększyć wydajność silnika i obniżyć koszty paliwa.

Mobil Pegasus 705 – zastosowania
  • Wysokoobrotowe silniki napędzane mieszankami stechiometrycznymi lub ubogimi, podatne na zużywanie gniazd zaworów
  •  Skrzynie korbowe i cylindry w dwu- i czterosuwowych silnikach gazowych o zapłonie iskrowym
  •  Zalecany do silników  wymagających formuł niskopopiołowych
  •  Cylindry sprężarek tłokowych gazu ziemnego
  •  Silniki wysokowydajne lub średniowydajne o wydajności równej lub przekraczającej wydajność znamionową, pracujące w wysokich temperaturach
  •  Silniki napędzane paliwami zawierającymi niskie poziomy zawartości siarkowodoru

Dostępne pojemności: 208L

Mobil Pegasus 705 – aprobaty i dopuszczenia
Produkt posiada następujące aprobaty:
INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 9)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy A, Typ 2, 3, 4 i 6)
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Typ 4 i 6)
MAN M 3271-2
MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas
MWM GmbH TR 0199-99-2105, Oleje smarowe do silników gazowych TCG2016 < 48.5 kWe / cyl. TCG2020 < 95.0 kWe / cyl. TCG2032 < 260.0 kWe / cyl.
Perkins Gas Engine Oil – Natural Gas
Wartsila 220SG
Wartsila 28SG
Wartsila 32DF
Wartsila 34SG
Wartsila W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG
Wartsila W25SG
Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy)Gas Engines Series 400 – all engines with natural gas and propane gas
MTU silniki gazowe S4000 L61, L62, L63 na gaz ziemny 
INNIO JenbacherTI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A, 4B & 4C) 
Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
Caterpillar