Mobil SHC Cibus 32 HT

Mobil SHC Cibus 32 HT jest w pełni syntetycznym, wysoko wydajnym olejem do systemów wymiany ciepła przeznaczonym do użytku w zamkniętych instalacjach ogrzewania pośredniego, gdzie wymagane jest stosowanie zarejestrowanych przez NSF olejów klasy H1. Skład oleju został dobrany w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed degradacją termiczną i oksydacją chemiczną. Może się to przyczynić się do wydłużenia okresu eksploatacyjnego oraz zmniejszonej podatności na tworzenie się osadów i szlamu.

Olej Mobil SHC Cibus 32 HT jest zarejestrowany i uzyskał akceptację Kanadyjskiej Agencji Inspekcji Żywności [Canadian Food Inspection Agency].  Może więc być stosowany tam, gdzie może wystąpić incydentalny kontakt z żywnością. Mobil SHC Cibus 32 HT jest produkowany w zakładach posiadających certyfikat na zgodność z normą ISO 22000, spełniających również wymogi normy ISO 21469. Normy te pozwalają na zachowanie najwyższych poziomów jakościowych produktu. Produkt jest również zgodny z regulacjami dla żywności koszernej i muzułmańskimi przepisami halal oraz nie zawiera orzechów, glutenu, pszenicy, ani produktów pochodzenia zwierzęcego. Produkt spełnia wymogi i normy standardu DIN 51522 w zakresie płynów do wymiany ciepła.

Mobil SHC Cibus 32 HT należy do grupy produktów ExxonMobil klasy H1 zarejestrowanych przez NSF do użytku w przemyśle spożywczym i produkcji napojów.

Dopuszczony do incydentalnego kontaktu z żywnością wg. FDA 21CFR 178.3570
Mobil SHC Cibus 32 HT jest zarejestrowany przez NSF jako olej klasy H1. Oznacza to, że spełnia wymogi regulacji 21 CFR 178.3570 i może być używany jako smar do incydentalnego kontaktu z żywnością. Olej ten nie może być stosowany w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Mobil SHC Cibus 32 HT może być również stosowany w zamkniętych systemach grzewczych wymiany ciepła w innych dziedzinach przemysłu, takich jak produkcja chemikaliów, preparatów farmaceutycznych i plastików.

Dostępne pojemności: 20L, 208L

Mobil SHC Cibus 32 HT – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt posiada następujące dopuszczenia producentów:
Kosher & Parve
Halal 
Produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymogami:
NSFH1
NSFHT1
Produkt spełnia lub przewyższa następujące wymagania:
Canadian Food Inspection AgencyAcceptance
DIN51522:1998-11
FDA21 CFR 178.3570