Unirex N

UNIREX N to wysokiej jakości smary na bazie kompleksu litowego, odpowiednie do łożysk tocznych pracujących w wysokich temperaturach. Te uniwersalne smary mogą być stosowane w różnorodnych aplikacjach przemysłowych; w szczególności zalecane są do smarowania silników elektrycznych.

Unirex N 2 jest smarem o klasie konsystencji (NLGI 2) i stosowany jest najczęściej do smarowania ręcznego lub z wykorzystaniem smarownicy. Mozna go stosować w silnikach elektrycznych w izolacji NEMA (National Electric Manufacturer’s Association) typu A, B i F . Spełnia wymogi normy DIN 51825 – K2N – 20L oraz ISO L-XBDGB 2.

Unirex N 3 jest smarem o klasie konsystencji (NLGI) 3 stosowanym najczęściej do specjalnych aplikacji, takich jak bezobsługowe łożyska silników elektrycznych, łożyska osadzone pionowo i łożyska wysokoobrotowe. Spełnia wymogi normy DIN 51825 – K3N – 20L oraz ISO L-XBDGB 3.

Nie zaleca się wykorzystywania tych smarów w warunkach bardzo dużych obciążeń, w których wymagane są dodatkowe zabezpieczenia przeciwzatarciowe. W większości zastosowań smary te są aplikowane ręcznie. Mimo że UNIREX N 2 może być też zastosowany w automatycznych systemach dozujących, sprzęt obsługiwany przez te systemy zwykle nie wymaga tak długiej żywotności smaru, jaka go charakteryzuje, gdyż jedną z funkcji systemów automatycznych jest wydzielanie smaru w określonych krótkich odstępach czasu. UNIREX N 3 nie powinien być wykorzystywany w takim systemie.

Dostępne opakowania: 0,39kg, 18kg, 180kg

Unirex N – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:23
DIN 51825:2004-06 – K 2 N -20 LX 
DIN 51825:2004-06 – K 3 N -20 L X
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 2X 
ISO 6743-9: 2003 L-XBDHA 3 X
Własności fizykochemiczne23
Klasa lepkościNLGI 23
Typ zagęszczaczaKompleks litowyKompleks litowy
Lepkość oleju bazowego w 40°C, [ mm2/s ], AMS 1697115115
KolorZielonyZielony