Mobil Glygoyle 11, 22, 30

Oleje Mobil Glygoyle 11, 22, 30  są wysokowydajnymi olejami na bazie poliglikoli alkilenowych (PAG). Zapewniają one doskonałe smarowanie w przekładniach, łożyskach i układach obiegowych pracujących w warunkach temperatur ekstremalnych, którym nie mogłyby sprostać oleje mineralne. Są one odporne na ścinanie i posiadają wysoki poziom odporności na degradację termiczną, utlenianie oraz tworzenie się szlamów i osadów. Zawierają one oryginalny pakiet dodatków uszlachetniających zwiększający poziom ochrony przeciwzużyciowej w warunkach ekstremalnych, ochrony przeciwkorozyjnej i przeciwrdzewnej oraz ochrony przeciw pienieniu, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich właściwości olejów bazowych PAG.

Oleje  Mobil Glygoyle 11, 22, 30 mają bardzo wysokie wskaźniki lepkości, nie zawierają parafin, posiadają bardzo niskie temperatury płynięcia. Ich współczynniki tarcia i trakcji (np. dla niestandardowych powierzchni kontaktowych przekładni lub łożysk) są niższe, niż w przypadku olejów mineralnych. Te znakomite właściwości smarowania umożliwiają obniżenie temperatur eksploatacyjnych w wielu zastosowaniach.

Mobil Glygoyle 11, 22, 30 – zastosowania

Oleje te są zalecane do użytku w najtrudniejszych warunkach, we wszystkich typach łożysk ślizgowych i tocznych oraz przemysłowych przekładniach zamkniętych do średniej temperatury oleju 200ºC. Konkretne zastosowania to między innymi:

  • Smarowanie kalendrów do produkcji tworzyw sztucznych pracujących pod dużym obciążeniem
  • Łożyska maszyn papierniczych pracujące w wysokich temperaturach
  • Przemysłowe przekładnie zamknięte – przekładnie zębate czołowe, stożkowe i ślimakowe
  • Sprężarki tłokowe i rotacyjne do gazu ziemnego, CO2 i innych gazów technologicznych
Dostępne opakowania: 20L, 208L
Mobil Glygoyle 11, 22, 30 – charakterystyka fizykochemiczna 
Mobil Glygoyle 112230
Lepkość kin., ASTM D 445
cSt w temp. 40ºC85177224
cSt w temp. 100ºC11,525,130,9
Temp. płynięcia, , ASTM D 97, ºC-45-41-41
Temp. zapłonu, ASTM D 92, ºC226229221