Mobil SHC Hydraulic EAL

Mobil SHC Hydraulic EAL to wysokiej jakości, biodegradowalne, syntetyczne oleje hydrauliczne do nowoczesnych układów hydraulicznych. Płyny te zaprojektowano w odpowiedzi na zapotrzebowanie na hydrauliczne środki smarne o akceptowalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Płyny Mobil SHC Hydraulic EAL to oleje hydrauliczne o wyjątkowo wysokiej jakości, szerokim zakresie temperatur stosowania i stabilnej wytrzymałości na ścinanie, oraz o kontrolowanych właściwościach pompowalności w niskich temperaturach i maksymalnej ochronie urządzeń przed zużyciem, do układów hydraulicznych pracujących przy dużym obciążeniu i wysokim ciśnieniu.

*Sprawność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów tego płynu w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi ExxonMobil. Zastosowana tu technologia zapewnia wzrost sprawności do 3,6% w porównaniu z Mobil DTE 25 przy teście w pompie łopatkowej Eaton 25VMQ w kontrolowanych warunkach zgodnie z obowiązującymi normami i protokołami branżowymi. Poprawa sprawności zależy od warunków pracy i zastosowania.

Mobil SHC Hydraulic EAL – właściwości i zalety
 • Spełnia wymagania UE Ecolabel, Blue Angel, SS 155434 i USDA BioPreferred®.
 • Znakomita nośność i ochrona urządzeń przed zużyciem, co zabezpiecza elementy układu przed zużyciem i zatarciem oraz przyczynia się do zapewnienia długotrwałej sprawności urządzeń.
 • Wysoki i stabilny pod względem wytrzymałości na ścinanie wskaźnik lepkości przyczynia się do utrzymania ochrony elementów układu w szerokim zakresie temperatur.
 • Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przestojów konserwacyjnych, poprzez poprawę czystość układu i zmniejszenie osadów, co przedłuża trwałość oleju i filtrów.
 • Doskonała odporność na emulgowanie zapewnia łatwość usuwania wody w zastosowaniach poniżej poziomu wody.
 • Dobra kompatybilność z elastomerami; także z elastomerami stosowanymi wraz z konwencjonalnymi mineralnymi olejami hydraulicznymi.
Mobil SHC Hydraulic EAL – właściwości i zalety
 • W układach, w których wymaga się stosowania płynów łatwo biodegradowalnych i minimalnie toksycznych
 • Zastosowania hydrauliczne, gdzie pożądane jest zmniejszenie zużycia energii
 • Układy obiegowe zawierające przekładnie i łożyska, gdzie pożądane są łagodne charakterystyki przy skrajnych ciśnieniach
 • Układy zawierające serwozawory, gdzie niezbędna jest czystość
 • Układy hydrauliczne działające przy temperaturach oleju w zakresie od -17°C do 93°C
 • Urządzenia ruchome, wyposażenia statków i leśnictwa do pracy w okolicznościach wymagających szczególnej ochrony środowiska naturalnego
 • Układy obiegowe działające w łagodnych i umiarkowanych warunkach eksploatacyjnych
 • Przemysłowe układy hydrauliczne, gdzie do zakładowej kanalizacji ściekowej mogą dostawać się płyny rozlane lub wyciekłe.
Mobil SHC Hydraulic EAL – zastosowanie
 • W układach, w których wymaga się stosowania płynów łatwo biodegradowalnych i minimalnie toksycznych
 • Zastosowania hydrauliczne, gdzie pożądane jest zmniejszenie zużycia energii
 • Układy obiegowe zawierające przekładnie i łożyska, gdzie pożądane są łagodne charakterystyki przy skrajnych ciśnieniach
 • Układy zawierające serwozawory, gdzie niezbędna jest czystość
 • Układy hydrauliczne działające przy temperaturach oleju w zakresie od -17°C do 93°C
 • Urządzenia ruchome, wyposażenia statków i leśnictwa do pracy w okolicznościach wymagających szczególnej ochrony środowiska naturalnego
 • Układy obiegowe działające w łagodnych i umiarkowanych warunkach eksploatacyjnych
 • Przemysłowe układy hydrauliczne, gdzie do zakładowej kanalizacji ściekowej mogą dostawać się płyny rozlane lub wyciekłe.

Dostępne opakowania: 20L, 208L

Mobil SHC Hydraulic EAL – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt posiada następujące aprobaty:324668
Blue Angel RAL-UZ 178XXX
DENISON HF-1XXX
DENISON HF-2XXX
DENISON HF-6XXX
Eaton Corporation Brochure No. 03-401-2010, Rev 1 XX
HOCNF Norway-NEMS, BlackXXX
USDA Certified BioBased ProductXXX
Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:324668
UK Competent Body EU EcolabelXXX
ISO L-HEES (ISO 15380:2011)XXX
JCMAS HKB VG32LXX 
NORMA SZWEDZKA 15 54 34 AAV 32 Environmentally Acceptable (2015)XXX
WGK NON WATER HAZARDOUSXXX