Przemysł hutniczy

Przemysł hutniczy stoi przed ważnym wyzwaniem. Wdrożyć takie rozwiązania, które pomogą zmniejszyć negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Dla firm działających w tej branży coraz istotniejsza staje się efektywność energetyczna, a pozytywne wyniki wprowadzenia takich zmian są widoczne na coraz liczniejszych przykładach. Charakterystyką przemysł hutniczego jest pracą w warunkach wysokich temperatur, z koniecznością zachowania ciągłości produkcji. W tych okolicznościach zużycie energii jest bardzo wysokie, toteż zastosowanie rozwiązań które wpłyną nawet na niewielkie zmniejszenie jej zużycia, może mieć ogromny wpływ na całkowite koszty.

Koszt nowoczesnych środków smarnych stosowanych w hutach stanowi zaledwie 1% – 2% kosztów operacyjnych. Fakt ten może znacząco usprawnić funkcjonowanie i wydłużyć żywotność sprzętu. Będzie miał wpływ na poprawę energooszczędności, zmniejszy emisję zanieczyszczeń – w tym CO2 oraz znacząco ograniczy koszty operacyjne. Zastosowanie nowoczesnych technologii środków smarnych, w tym produktów syntetycznych, pozwala wyraźnie wydłużyć żywotność sprzętu w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi. Ma to bezpośredni wpływ na wydłużenie okresów między wymianami oleju oraz wzrost efektywności energetycznej urządzeń.

W związku z tym w przemyśle hutniczym stosuje się produkty smarne, zarówno oleje jak i smary, których zadaniem jest podniesienie efektywności oraz zapewnienie długiego i bezawaryjnego działania sprzętu. Istotny jest zatem dobór odpowiednich środków smarnych, takich które będą najbardziej skuteczne w zależności od miejsca ich zastosowania.