Mobiltherm 600 Seria

Mobiltherm 600 seria to wysokiej jakości oleje grzewcze przeznaczone do stosowania w zamkniętych instalacjach ogrzewania pośredniego. Zalecane są do stosowania w zamkniętych, uszczelnionych zimnym olejem, pośrednich systemach grzewczych i chłodzących, w różnych procesach przemysłowych.

Oleje grzewcze Mobiltherm 600 seria zostały opracowane na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych odpornych na krakowanie termiczne i utlenianie chemiczne. Są bardzo stabilne termicznie i mogą być eksploatowane przez długi czas, nie powodując tworzenia się osadów ani wzrostu lepkości.
Odznaczają się dobrą efektywnością wymiany ciepła, a ich lepkość pozwala na łatwe pompowanie zarówno przy rozruchu, jak i w temperaturach roboczych. Ich ciepło właściwe i przewodność cieplna umożliwia szybkie rozprowadzanie ciepła. Temperatury zapłonu tych olejów nie obniżają się znacznie w trakcie eksploatacji, dzięki ich odporności na krakowanie termiczne w temperaturach roboczych, dla których są zalecane.

Mobiltherm – zastosowania

Olejów do układów wymiany ciepła Mobiltherm nie należy mieszać z innymi olejami, ponieważ może to pogorszyć ich doskonałą stabilność termiczną i odporność na utlenianie i w konsekwencji zmienić inne właściwości i skomplikować interpretację analiz dla określenia ich czasokresu jego użytecznej pracy. Jeżeli oleje te stosuje się w temperaturach wyższych od zalecanych temperatur i w systemach, które nie są przeznaczone do pracy w tak wysokich temperaturach, mogą tworzyć się korki parowe w przewodach , chyba, że układ został przystosowany do pracy w wyższych temperaturach, przez wspieranie ciśnieniowe gazem obojętnym, takim jak na przykład azot. W wyższych temperaturach skraca się okres przydatności eksploatacyjnej tych olejów, ponieważ współczynnik jego degradacji znacznie wzrasta po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury .

W prawidłowo zaprojektowanych systemach temperatura warstewki olejowej otaczającej element grzejny powinna wynosić ok. 15ºC do 30ºC powyżej temperatury jego masy głównej. Jeżeli temperatura ta jest wyższa, może się skrócić okres trwałości eksploatacyjnej oleju i mogą powstawać osady koksu i szlamy powodujące spadek współczynnika cieplnego.
Olejów do wymiany ciepła Mobiltherm należy używać tylko w układach z obiegiem wymuszonym. Układy wykorzystujące konwekcję dla przepływu czynnika wymiany cieplnej nie zapewniają wystarczająco szybkich przepływów dla zapobieżenia miejscowemu przegrzewaniu i przyspieszonemu rozkładowi oleju. Co więcej, nie zaleca się stosowania tych olejów w systemach otwartych, w których gorący olej styka się bezpośrednio z powietrzem. Rozpylone lub wyciekające gorące oleje Mobiltherm mogą ulec samozapłonowi.

Oleje Mobiltherm 600 seria można stosować w układach otwartych i zamkniętych, o zakresach temperatur masy głównej oleju podanych poniżej.

  • Mobiltherm 603: Systemy zamknięte (-15º C do 285º C), Systemy otwarte (-15º C do 150º C)
  • Mobiltherm 605: Systemy zamknięte (-12º C do 315º C), Systemy otwarte (-12º C do 180º C)
  • Mobiltherm 610: Systemy otwarte (-6º C do 250º C)
  • Mobiltherm 611: Systemy otwarte (-6º C do 275º C)

Dostępne pojemności: 20L. 208L, cysterna