Mobilgrease FM 101, FM 222

Mobilgrease FM 101

Mobilgrease FM 101, FM 222 to wysokiej jakości smary plastyczne o wszechstronnym zastosowaniu, przeznaczone w szczególności do smarowania maszyn stosowanych w przetwórstwie spożywczym. Smary Mobilgrease FM 101 i FM 222 zostały opracowane na bazie komponentów spełniających wymogi Rozdziału 21 CFR 178.3570 i są zarejestrowane jako smary klasy NSF H1. Smary Mobilgrease FM 101, FM 222 są produkowane w zakładach posiadających certyfikat na zgodność z normą ISO 22000 i spełniających również wymogi ISO 21469, co przyczynia się do zachowania najwyższego poziomu jakości produktów.

Maszyny stosowane w przetwórstwie spożywczym często pracują w różnych warunkach eksploatacyjnych, charakteryzujących się skrajnymi temperaturami (piece i zamrażarki), jak również wysokim stopniem zanieczyszczeń pochodzących z wody, pary i środków czyszczących. Smary Mobilgrease FM 101 i FM 222 mają wszechstronne zastosowanie oraz zapewniają doskonałe smarowanie we wszystkich powyższych warunkach. Ponadto charakteryzują się doskonałą odpornością na wodę i wytrzymują często przeprowadzane w branży przetwórczej okresowe operacje spłukiwania i czyszczenia. Podstawowe znaczenie w przemyśle spożywczym ma ochrona przed korozją. Smary Mobilgrease FM 101 i FM 222 opracowano w oparciu o doskonały pakiet dodatków antykorozyjnych, który wraz z ochroną przeciw wymywaniu wodą, zapewnia ochronę przeciwkorozyjną.

Dostępne opakowania: 0,39kg, 16kg, 180kg

Mobilgrease FM 101 i FM 222 – spełniają wymagania

  • Rejestracja w NSF H1
  • DIN 51825 KPF1K -20 (dla Mobilgrease FM 101)
  • DIN 51825 KPF2K-20 (dla Mobilgrease FM 222)
  • Kosher/Parve
  • Halal
Mobilgrease FM – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:FM 101FM 222
IFANCA HalalXX
Kosher Certification Council Kosher & ParveXX
Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:FM 101FM 222
Fives Cincinnati P-64 X
Fives Cincinnati P-72X 
Ten produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:FM 101FM 222
NSF H1XX
Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:FM 101FM 222
DIN 51825:2004-06 – KPF 1 K -20X 
DIN 51825:2004-06 – KPF 2 K -20 X
FDA 21 CFR 178.3570XX
Właściwości fizykochemiczneFM 101FM 222
Klasa konsystencji12
Rodzaj zagęszczaczaAl-kompleksAl-kompleks
Barwa, wyglądBiałaBiała