Mobil Polyrex EM

Mobil Polyrex EM

Smary serii Super-premium Mobil Polyrex EM przeznaczone są do zastosowania w łożyskach silników elektrycznych. Zaawansowany chemicznie skład zagęszczacza oraz opracowane przez firmę metody produkcji zapewniają lepsze funkcjonowanie łożysk i przedłużają okres użyteczności silników elektrycznych.

Zastosowanie

Smary Mobil Polyrex EM zaleca wielu najważniejszych producentów łożysk i silników elektrycznych do długotrwałego smarowania łożysk kulkowych i wałeczkowych silników elektrycznych

Smary te są kompatybilne z wieloma smarami litowymi ExxonMobil, jak również z konkurencyjnymi mineralnymi produktami na bazie polimocznika  przeznaczonych do zastosowania w silnikach elektrycznych, tak jak jest to określone w ASTM D 6185.

Środki smarownicze Mobil Polyrex EM zalecane są przez wielu producentów łożysk i silników elektrycznych. Podstawowe zastosowania to:

  • łożyska w silnikach elektrycznych
  • łożyska fin-fan
  • łożyska w pompach pracujących w wysokich temperaturach
  • fabrycznie zamontowane, trwale uszczelnione łożyska
  • łożyska kulkowe lub wałeczkowe pracujące w wysokich temperaturach, gdzie wymagany jest niski stopień separacji oleju
  • łożyska kulkowe lub wałeczkowe pracujące w środowisku o dużej czułości na hałas

Mobil Polyrex EM – potwierdzenie osiągniętych korzyści przetwórstwo metali Rosja

Specyfikacje 
Mobil Polyrex EM spełnia lub przewyższa następujące wymagania:Mobil Polyrex EMMobil Polyrex EM 103
DIN 51825: (2004-06)K2P-20 
 
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
 Mobil Polyrex EMMobil Polyrex EM 103
Klasa konsystencji NLGI23
Kolorniebieskiniebieski
Lepkość ol. bazowego, ASTM D 445  
[cSt] w 40°C115115
[cSt] w 100°C12,212,2
Wskaźnik lepkości, ASTM D 22709595