Mobil Polyrex EM

Mobil Polyrex EM

Smary serii Super-premium Mobil Polyrex EM przeznaczone są do zastosowania w łożyskach silników elektrycznych. Zaawansowany chemicznie skład zagęszczacza oraz opracowane przez firmę metody produkcji zapewniają lepsze funkcjonowanie łożysk i przedłużają okres użyteczności silników elektrycznych.

Mobil Polyrex EM – zastosowanie

Smary te zaleca wielu najważniejszych producentów łożysk i silników elektrycznych do długotrwałego smarowania łożysk kulkowych i wałeczkowych silników elektrycznych

Smary te są kompatybilne z wieloma smarami litowymi ExxonMobil, jak również z konkurencyjnymi mineralnymi produktami na bazie polimocznika  przeznaczonych do zastosowania w silnikach elektrycznych, tak jak jest to określone w ASTM D 6185.

Środki smarownicze Mobil Polyrex EM zalecane są przez wielu producentów łożysk i silników elektrycznych. Podstawowe zastosowania to:

  • łożyska w silnikach elektrycznych
  • łożyska fin-fan
  • łożyska w pompach pracujących w wysokich temperaturach
  • fabrycznie zamontowane, trwale uszczelnione łożyska
  • łożyska kulkowe lub wałeczkowe pracujące w wysokich temperaturach, gdzie wymagany jest niski stopień separacji oleju
  • łożyska kulkowe lub wałeczkowe pracujące w środowisku o dużej czułości na hałas

Mobil Polyrex EM – potwierdzenie osiągniętych korzyści przetwórstwo metali Rosja

Dostępne opakowania: 0,39kg, 16kg, 180kg

Mobil Polyrex EM – specyfikacje i dopuszczenia
 
Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:MOBIL POLYREX EM
DIN 51825:2004-06 – K 2 P -20X
Właściwości fizykochemiczneMOBIL POLYREX EMMOBIL POLYREX EM 103
Klasa konsystencjiNLGI 2NLGI 3
Rodzaj zagęszczaczaPolimocznikPolimocznik
Kolor i wyglądniebieskiniebieski