Oleje turbinowe

Turbiny parowe, gazowe i wodne pracują na środkach smarnych znanych jako oleje R & O (Rust & Oxidation inhibited oil). Te oleje turbinowe zawierają inhibitory zapobiegające korozji i utlenianiu. Geometria wyposażenia turbin, cykle operacyjne, praktyki konserwacji, temperatury pracy i potencjał zanieczyszczenia układu posiadają wyjątkowe wymagania dotyczące oleju turbinowego w porównaniu z innymi olejami smarującymi, takimi jak oleje silnikowe.

Oleje turbinowe – charakterystyka

Użytkowa pojemność zbiornika na turbinę parową i gazową może wynosić od 4 000 do 80 000 litrów. Takie pojemności stanowią zachętę ekonomiczną do zastosowania oleju o długiej żywotności. Niski poziom uzupełnienia oleju w turbinie (około 5% rocznie) również przyczynia się do zapotrzebowania na wysokiej jakości produkt o długiej żywotności. Nie występują tu znaczące problemy związane z zanieczyszczeniem olejem. Dlatego też żywotność oleju turbinowego zależy przede wszystkim od stabilności utleniania.

Na trwałość utleniania niekorzystnie wpływa ciepło, napowietrzanie wody i zanieczyszczenie pyłem. Antyoksydanty, inhibitory rdzy i dodatki do demulgowania są mieszane z najwyższej jakości olejami bazowymi co wpływa na wydłużenie żywotności oleju. w tym samym celu w układach smarowania turbin instalowane są chłodnice oleju, systemy usuwania wody i filtry.

W przeciwieństwie do roli oleju w silnikach samochodowych, olej turbinowy jest formułowany tak, aby wydzielał wodę i pozwalał na osadzanie się cząstek stałych. Można je wtedy usuwać przez odpływy studzienek lub systemy filtracji pętli nerkowej podczas pracy. Aby pomóc w separacji zanieczyszczeń do większości olejów turbinowych nie jest dodawana duża ilość detergentów lub środków dyspergujących. Ich zadaniem jest oczyszczanie układów i zapobieganie osadzaniu się zanieczyszczenia. Oleje turbinowe nie są narażone na działanie paliwa ani sadzy i dlatego nie trzeba ich często opróżniać i wymieniać.

Wpływ wody na oleje turbinowe
Trwałość dobrze utrzymanego oleju w turbinie parowej o umiarkowanych poziomach uzupełnienia to od 20 do 30 lat. Gdy olej w  turbinie parowej ulegnie wcześniejszemu utlenieniu to często wynika to z zanieczyszczenia wody. Woda zmniejsza stabilność utleniania i przyspiesza powstawanie rdzy, która między innymi działa niekorzystnie jako katalizator utleniania.
Charakterystyka olejów turbinowych