Mobil Pegasus 710

Mobil Pegasus 710 jest wysokiej jakości olejem do silników gazowych, przeznaczonym szczególnie do smarowania nowoczesnych wysokoobrotowych silników czterosuwowych, w których wymagane jest stosowanie oleju o podwyższonej alkaliczności. Silniki te są zwykle przystosowane do pracy na mieszankach ubogich. Mobil Pegasus 710 rekomendowany jest również do smarowania sprężarek gazowych.

Olej do silników gazowych Mobil Pegasus 710 pozwala na utrzymanie silnika w większej czystości, zmniejszenie zużycia elementów silnika i uzyskanie lepszej wydajności silnika, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Doskonała trwałość chemiczna i stabilność utleniania tego produktu pozwala wydłużyć okresy pomiędzy kolejnymi wymianami oleju i ograniczyć koszty filtrów. Wysoka rezerwa alkaliczna pozwala na jego stosowanie w silnikach zasilanymi agresywnym paliwem.

Zastosowanie Mobil Pegasus 710
  • Silniki gazowe czterosuwowe o zapłonie iskrowym
  • Silniki podatne na zużycie mechanizmu rozrządu zaworowego i korozję
  • Silniki zasilane paliwami o niskiej zawartości siarkowodoru i związków chloru
  • Sprężarki tłokowe gazu ziemnego
  • Wolnossące lub wysokiej mocy silniki pracujące w wysokich temperaturach
Specyfikacje i dopuszczenia Mobil Pegasus 710

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

GE Waukesha Engine Cogeneration Applications Using Pipeline Quality Gas

MTU Onsite Energy Series 400 Gas Engines

MAN M 3271-4

GE JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo klasa B, Serie 2 & 3)

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) 2-suwowe silniki, zastosowanie zgodnie z ostatnimi wytycznymi w instrukcji obsługi