Mobilgrease 28

Mobilgrease 28 to smar charakteryzujący się najwyższą jakością, szerokim zakresem temperatur i ochroną przed zużyciem. Łączy on jedyne w swoim rodzaju cechy syntetycznego polialfaolefinowego (PAO) oleju bazowego i zagęszczacza organo-ilastego (niemydlanego). Pod względem konsystencji mieści się między smarami NLGI nr 1 i nr 2. Wykazuje niezrównaną skuteczność w szerokim zakresie temperatur. Bezwoskowy charakter syntetycznego oleju bazowego, wraz z jego wysokim wskaźnikiem lepkości w porównaniu z olejami mineralnymi, zapewniają doskonałą pompowalność w niskich temperaturach. Gwarantuje bardzo niski moment rozruchowy i roboczy co może przyczynić się do obniżenia temperatur roboczych w strefie obciążenia łożysk tocznych.

Zagęszczacz ilasty nadaje smarowi Mobilgrease 28 wysoką temperaturę kroplenia wynoszącą około 300ºC, co zapewnia doskonałą stabilność w wysokich temperaturach. Smar Mobilgrease 28 jest odporny na wymywanie wodą, zapewnia doskonałą nośność, zmniejsza opór tarcia i zapobiega nadmiernemu zużyciu. Testy pokazują, że produkt ten skutecznie smaruje łożyska toczne w warunkach dużych prędkości i temperatur. Mobilgrease 28 wykazuje także doskonałą zdolność do smarowania mocno obciążonych mechanizmów przesuwnych, takich jak podnośniki śrubowe lotek.

Od ponad 30 lat Mobilgrease 28 jest smarem uniwersalnym wybieranym do zastosowań wojskowych i związanych z lotnictwem na całym świecie.

Mobilgrease 28 – właściwości i zalety

Od smarów lotniczych szczególnie wymaga się odporności na naprężenia wysokotemperaturowe, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałego rozruchu i niskiego momentu obrotowego w niskich temperach. Aby sprostać tej kombinacji potrzeb, naukowcy opracowujący formulacje w ExxonMobil wybrali dla Mobilgrease 28 syntetyczne węglowodorowe oleje bazowe. Wzięli pod uwagę ich niską lotność, wyjątkową odporność na wysokie temperatury i utlenianie oraz doskonałą zdolność do pracy w niskich temperaturach. Wybrali także zagęszczacz o specyficznym składzie chemicznym i oryginalną kombinację dodatków. Pozwala to zmaksymalizować korzyści wynikające z zastosowania syntetycznych olejów bazowych. 

Mobilgrease 28 spełnia wymagania kluczowych specyfikacji lotnictwa wojskowego i komercyjnego. Ponad to jego skuteczność i niezawodność wysoko cenią sobie użytkownicy na całym świecie.

Mobilgrease 28 – zastosowanie

Smar ten jest przeznaczony do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych przy niskich i wysokich prędkościach oraz wielowypustów, śrub, przekładni ślimakowych i innych mechanizmów. Stosowany jest tam, gdzie wymagane jest znaczne zmniejszenie tarcia, niewielkie zużycie i małe straty tarcia środka smarnego. Zalecany zakres temperatur pracy  od -54°C do 177°C przy odpowiedniej częstotliwości ponownego smarowania.

Mobilgrease 28 zaleca się do stosowania w zespołach kół podwozia, systemach sterowania i siłownikach, podnośnikach śrubowych, urządzeniach serwo, silnikach z uszczelnionymi łożyskami, łożyskach oscylacyjnych i łożyskach wirników śmigłowców i samolotów wojskowych i cywilnych. Pod warunkiem dopuszczenia przez producenta urządzenia, Mobilgrease 28 może być również stosowany w okrętowych pomocniczych maszynach pokładowych i tam, gdzie zalecane są zastąpione specyfikacje MIL-G-81322 (WP), MIL-G-7711A, MIL-G-3545B, oraz MIL-G-25760A.

Mobilgrease 28 zaleca się także do smarowania przemysłowego, w tym uszczelnionych lub nadających się do ponownego uszczelnienia łożysk kulkowych i wałeczkowych. Ma zastosowanie tam, gdzie liczy się odporność na ekstremalne warunki temperaturowe, wysokie prędkości lub wymywanie wodą. Typowe zastosowania przemysłowe obejmują łożyska przenośnikowe, małe łożyska alternatora pracujące w temperaturach blisko 177ºC, szybkie miniaturowe łożyska kulkowe oraz zastosowania łożyskowe, w których problemy stwarzają ruchy oscylacyjne i wibracje.

Mobilgrease 28 jest dopuszczony przez Armię USA zgodnie z uniwersalną i samolotową specyfikacją MIL-PRF-81322 oraz specyfikacją DOD-G-24508A (Marynarka Wojenna) dla pokładowych maszyn pomocniczych. Jest to smar oznaczony symbolem Armii USA  WTR i kodem NATO G-395.

Dostępne opakowania: 2kg, 16kg

Mobilgrease 28 – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt ten posiada następujące aprobaty:
NATO G-395
MIL-PRF-81322G
Produkt ten jest zalecany do zastosowań wymagających następujących dopuszczeń:
DOD-G-24508 A AMENDMENT 4
Własności fizykochemiczne 
Klasa konystencji1.5
Lepkość oleju bazowego w 100°C, mm2/s, AMS 17005,7
Lepkość oleju bazowego w 40°C, [ mm2/s ], AMS 169729,3
Odporność na Utlenianie, Spadek ciśnienia, 100 h, [kPa], ASTM D942SPEŁNIA
Barwa, wizualnie ciemnoczerwona