Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy wymaga od środków smarnych zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności urządzeń.  Główną rolę w całym podczas całego procesu produkcji stanowi funkcjonalność i bezawaryjność. Nie można wstrzymać produkcji z powodu wystąpienia awarii maszyn. Znając tę zasadę i posiadając wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, jesteśmy wstanie zaoferować rozwiązania pozwalające zaoferować właściwy produkt wraz z opcją serwisową. Takim narzędziem jest min. monitoring oleju, który pozwoli zapobiec awariom urządzeń oraz zapewnić ich bezproblemową eksploatację

Istnieje pełna gama przemysłowych środków smarnych marki Mobil™ przeznaczonych do urządzeń stosowanych w zakładach produkcyjnych. Dotyczy to min. przemysłu spożywczego. Obejmuje ona najlepsze w branży oleje hydrauliczne, przekładniowe, oleje do prowadnic ślizgowych, oleje do obróbki skrawaniem i oleje sprężarkowe, a także smary. Razem z programami wspierającymi analizę olejów Mobil Serv, oleje Mobil zostały opracowane tak, aby pomóc utrzymać jak najwyższą wydajność każdego elementu twoich urządzeń. Celem jest obniżenie kosztów działalności i zwiększenie wydajności.

Oleje i smary są bardzo istotnym elementem zapewniającym bezproblemową pracę urządzeń, mieszalników i przenośników używanych w przemyśle spożywczym. Elementem ryzyka związanego ze smarowaniem w tej branży jest możliwość przypadkowego, okresowego lub ciągłego kontaktu środków smarnych z żywnością.

Dlaczego powinny być stosowane oleje i smary certyfikowane do kontaktu z żywnością?

Problematyka zdrowia i bezpieczeństwa jest tą, na której najbardziej skupia się przemysł i którą interesują się media. Szczególnie w przemyśle spożywczym na producentach skupia się ciężar minimalizowania ryzyka i skutków zanieczyszczenia żywności. Wypadki takie mogą spowodować wycofanie produktów, konieczność publicznego ogłoszenia, nieprzychylne opinie oraz sprawy sądowe. Prowadzi to do poważnego uszczerbku w reputacji firmy, a nawet, w bardzo poważnych przypadkach, zniszczenia marki. Dlatego też bardzo istotne jest stosowanie w przemyśle spożywczym przepisów i kontroli w celu zminimalizowania wypadków związanych ze zdrowiem.

Właściwości ceryfikowanych olejów i smarów

Przede wszystkim, wysokiej jakości środki smarne dla przemysłu spożywczego powinny spełniać odpowiednie wymagania prawne i odpowiadać na potrzeby klientów. Ponadto, aby zmniejszyć ryzyko i zapewnić maksimum korzyści z optymalnej jakości smarowania, środki smarne powinny być także dobrane do danego zastosowania i charakteryzować się wysoką efektywnością oraz dodatkowymi korzyściami w stosunku do olejów i smarów konwencjonalnych. W sytuacji braku uznanego, międzynarodowego systemu regulującego stosowanie środków smarnych dla urządzeń spożywczych, powszechnie w przemyśle stosuje się ogólne wymagania obowiązujące w Stanach Zjednoczonych opracowane przez Agencję do spraw Żywności i Leków (FDA).

Co to oznacza, że olej lub smar jest zarejestrowany jako zgodny z normą NSF H1?

Skład oleju lub smaru dla urządzeń spożywczych jest przedłożony i zarejestrowany w Narodowej Fundacji Sanitarnej – National Sanitation Foundation – NSF (amerykańska organizacja typu not-profit zajmująca się zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym), która przeprowadzi kompleksowy przegląd danych pod względem zgodności z wymaganiami FDA.
Po pomyślnym przeglądzie Fundacja wydaje indywidualny numer rejestracji produktu i umieszcza go na swojej stronie internetowej. Pomyślny przegląd upoważnia do umieszczenia informacji o zgodności z NSF oraz odpowiedniego logo na opakowaniu i etykiecie. Zarejestrowanie oleju lub smaru jako zgodnego z normą NSF H1 oznacza, że jest „odpowiedni do zastosowań, w których może dojść do przypadkowego kontaktu z żywnością”.

Wyzwania związane z MOSH i MOAH w branży spożywczej

Producenci maszyn i urządzeń przemysłowych

Przemysłowe środki smarne marki Mobil mogą być stosowane w przypadku maszyn wielu marek obecnych w sektorze spożywczym. Należą do nich takie marki jak SEW, Siemens Flender, Hansen Industrial, Atlas Copco, Ingersoll-Rand i Yamazaki Mazak.