Oleje sprężarkowe syntetyczne

Oleje sprężarkowe syntetyczne to zdecydowanie najlepszy wybór do kompresorów.

W przypadku sprężarek powietrza za wyborem oleju syntetycznego przemawia jego stabilność w obecności powietrza i dużej wilgotności. Tlen, którego zawartość w powietrzu wynosi ok. 21% (v/v), reaguje z olejami mineralnymi, tworząc kwasy organiczne, tlenki węgla, varnish, osady węglowe itp. Również para wodna powstająca podczas chłodzenia powietrza powoduje korozję, tworzy emulsje. Wszystko to powoduje, że olej mineralny ulega szybszemu starzeniu. Oleje syntetyczne – w przeciwieństwie do olejów mineralnych – mają znacznie niższą tendencję do tworzenia osadów węglowych, znacznie wyższe temperatury zapłonu oraz samozapłonu, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko pożaru w sytuacjach krytycznych, a także zapewniona jest większa czystość układu podczas pracy.

Oleje sprężarkowe syntetyczne na bazie PAO

Do najczęściej stosowanych olejów syntetycznych należą polialfaolefiny (PAO). Uzyskały one akceptację w produkcji środków smarowych, ponieważ posiadają wysoce pożądane cechy, wśród których należy wymienić między innymi:

  • szeroki zakres temperatury pracy
  • wysoki wskaźnik lepkości (WL)
  • stabilność termiczną
  • odporność na utlenianie
  • odporność na hydrolizę
  • odporność na ścinanie
  • kompatybilność z olejami mineralnymi oraz różnymi
  • materiałami konstrukcyjnymi
  • niską toksyczność

Oleje do sprężarek powietrza na bazie PAO charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością hydrolityczną, są kompatybilne z uszczelnieniami, bardzo dobrze wydzielają wodę. Te właściwości ograniczają wystąpienie ewentualnych problemów z materiałami i sprzętem przy wymianie oleju na syntetyczny, przy czym niezbędne jest odpowiednie przygotowanie układu (oczyszczenie, płukanie itp.). Ze względu na tendencję do tworzenia niestabilnych produktów rozkładu oraz bardzo słabą kompatybilność z olejami mineralnymi mniejsze zastosowanie w sprężarkach powietrza znajdą oleje na bazie PAG. Są one wykorzystywane w sprężarkach gazu i w sprężarkach chłodniczych. Mają bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe, rozpuszczają się w polarnych czynnikach chłodniczych. Głównymi wadami PAG są: tendencja do absorbowania wody, niska kompatybilność z olejami mineralnymi oraz wysoka cena.

Oleje syntetyczne należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producentów tych olejów co 6 000 – 8 000 motogodzin, nie rzadziej niż 1 raz na 3 lata.
Okres eksploatacji uzależniony jest od warunków w jakich pracuje urządzenie: rodzaju pracy, stopnia zapylenia i zanieczyszczenia powietrza, temp. otoczenia.