Oleje grzewcze

Oleje grzewcze o wysokoprzetworzone  i stabilne produkty przeznaczone do stosowania jako nośnik ciepła w urządzeniach grzewczych i chłodzenia. W wielu zastosowaniach przemysłowych ogrzewanie zapewniane jest pośrednio przez wymuszoną cyrkulację gorącego oleju przez wymiennik ciepła, zmniejszając w ten sposób gorące punkty i zwiększając bezpieczeństwo procesu ogrzewania.

Z natury przemysł przetwórczy zwykle wytwarza dużo ciepła. Trudno osiągnąć przydatne rezultaty bez ogrzewania i chłodzenia. Woda i para są najczęściej używanymi nośnikami ciepła, jednak w temperaturach powyżej 200 ° C woda szybko osiąga swoje granice zastosowania. Systemy muszą być pod ciśnieniem i wymaga to znacznego wysiłku monitorującego, aby zapewnić bezpieczną pracę. Woda powoduje również korozję na rurach i innych częściach systemu, co oczywiście stanowi kolejną poważną wadę. Mineralne i syntetyczne oleje do wymiany ciepła są realną alternatywą. Produkty te są odpowiednie dla zakresu temperatur od 200 do 400 ° C, a systemy nie muszą być poddawane ciśnieniu w temperaturach do 350 ° C.

Kryterium doboru oleju grzewczego

Olej grzewczy musi spełniać szereg kryteriów w zależności od specyfiki zastosowania. Niektóre z kluczowych kryteriów to: niska lepkość, dobra stabilność termiczna, wysoki punkt zapłonu, dobre właściwości wymiany ciepła i łatwość usuwania zużytego oleju. Olej powinien również być niekorozyjny, nietoksyczny i niepalny. Żaden z olejów do wymiany ciepła nie może równie dobrze spełniać wszystkich tych kryteriów, w związku z czym każda decyzja jest kompromisem. Jednak niektóre kluczowe parametry mogą ułatwić wybór. Lepkość powinna być niska zwłaszcza na dolnym końcu zakresu temperatur, ponieważ wpływa to na najniższą temperaturę, w której można uruchomić system. Może to być szczególnie ważne, gdy systemy znajdują się na zewnątrz lub nie jest dostępne ogrzewanie dodatkowe.

Lepkość robocza wpływa na właściwości przepływu w rurach, potencjalnie powodując straty tarcia. Prawidłowa lepkość i związany z nią przepływ turbulentny poprawiają dobrą transmisję ciepła. Stabilność termiczna stanowi kluczowy wkład w wydajność pompy i bezpieczną pracę systemu wymiany ciepła. Oleje grzewcze są zwykle mieszaninami. Składniki o niskiej temperaturze wrzenia odparowują podczas normalnej pracy i należy je usunąć, ponieważ mają one główny wpływ na kluczowe właściwości wydajnościowe oleju przenoszącego ciepło. Zmniejszają one lepkość i obniżają temperaturę zapłonu. Jeśli temperatura nadal rośnie, składniki o wysokiej temperaturze wrzenia pękają, tworząc substancję o wysokiej lepkości, która pozostawia osady typu koksowego na rurach i powierzchniach grzewczych.

Technologia przeciwstarzeniowa dla wymienników ciepła

Dobierając olej grzewczy ważna jest informacja, jak długo można go używać. W zależności od rodzaju i jakości, dzisiejsze płyny grzewcze mogą być używane przez kilka lat. Ich charakterystyka starzenia zależy od wielu czynników. Ponieważ olej grzewczy reaguje z tlenem, długi okres użytkowania zależy od dobrej odporności na utlenianie. Kwasy organiczne, które zwiększają ryzyko korozji, powstają, gdy nasycone węglowodory reagują z tlenem. Wytwarzane są również produkty polimeryzacji, które tworzą osady i lepkie osady. Miedź i zanieczyszczenia, w tym kurz, woda i rdza, zwiększają szybkość utleniania, dlatego ważne jest unikanie stosowania dużych powierzchni miedzianych.

Poza wszystkimi tymi kryteriami, charakterystyka wymiany ciepła i rozszerzalność cieplna jest ważnym czynnikiem doboru.

Podsumowanie: Podczas wyboru nośnika ciepła należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Dokonanie właściwego wyboru poprawi wydajność i wydłuży żywotność systemu wymiany ciepła.