Oleje w sektorze spożywczym

W celu uznania środka smarnego jako odpowiedniego do stosowania w urządzeniach spożywczych bardzo istotna jest nie tylko kontrola jego składu, ale także ograniczenie potencjalnego ryzyka jego zanieczyszczenia przed ostatecznym dostarczeniem do klienta. Aby ograniczyć potencjalne ryzyko zanieczyszczenia, należy bezwzględnie stosować proces ścisłej kontroli podczas produkcji, pakowania, transportu i dystrybucji.

Czy zastosowanie wyłącznie aprobowanych przez FDA baz olejowych i dodatków ogranicza parametry oleju lub smaru?

W początkowym okresie pojawiania się na rynku oleje w sektorze spożywczym, ze względu na ograniczenia w stosowaniu dodatków, zawierały one tylko czyste białe oleje bazowe. W wielu wypadkach powodowało to ograniczenie parametrów smarnych, szczególnie w przypadku trudnych warunków pracy występujących w zakładach przetwórstwa spożywczego. Początkowo takie oleje nie cieszyły się większym uznaniem. Z czasem jednak technologia produkcji zarówno czystych białych baz olejowych, jak i dodatków, znacznie się rozwinęła. Dzięki temu dzisiaj nie ogranicza to parametrów olejów i smarów jak i efektywności smarowania.

W jaki sposób analiza HACCP i korzystanie z ceryfikowanych olejów i smarów w urządzeniach przetwórstwa spożywczego pomaga zarządzać ryzykiem podczas produkcji?

Coraz więcej producentów żywności jest obligowanych przez swoich klientów – globalnych, regionalnych lub lokalnych – oraz organy prawodawcze do przeprowadzania oceny ryzyka. Celem jest określenie potencjalnych obszarów jego występowania oraz podjęcia odpowiednich działań minimalizacji tego ryzyka.

Przykładem rosnącej popularności procedur globalnego zarządzania ryzykiem jest standard zwany Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych – Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP. Pomaga on producentom żywności określać i kontrolować miejsca – punkty wysokiego ryzyka, w których może dojść do kontaktu środków smarnych z żywnością. Jeśli taki punkt krytyczny występuje, kierownictwo powinno poważnie rozważyć korzystanie wyłącznie z ceryfikowanych środków smarnych. Wielu klientów poszło już znacznie dalej, niż sama kontrola punktów krytycznych. Obecność w zakładzie zwykłych olejów i smarów, niecertyfikowanych do kontaktu z żywnością, zawsze powoduje pewne ryzyko przypadkowego ich zastosowania w maszynach i zanieczyszczenia nimi certyfikowanych olejów i smarów. W celu zminimalizowania tego ryzyka, klienci decydują się na smarowanie wszystkich urządzeń w zakładzie/fabryce wyłącznie certyfikowanymi olejami i smarami.

Produkty Mobil dla przemysłu spożywczego

Rozwiązania olejowe dla przemysłu spożywczego

Mobil Glygoyle seria

Mobil SHC Cibus seria

Mobil SHC Cibus 32 HT

Seria Mobil SHC Cibus – profil właściwości

Mobil Gargoyle 80 POE

Mobil SHC Gargoyle 80 POE Informacje techniczne

Mobil SHC Gargoyle 80 POE- profil jakości

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH – profil jakości