Mobilcut 260 New

Mobilcut 260 New to wysokiej jakości płyn do obróbki metali, który łatwo emulguje z wodą tworząc stabilną mleczną emulsję. Produkt ten przeznaczony do wody o różnym stopniu twardości, zwłaszcza do wody twardej, wykazuje dużą odporność na pienienie, nawet w układach wysokociśnieniowych.

Pomimo tego, że zawiera bardzo niewiele stabilizatorów, jest niezwykle odporny na brud i zanieczyszczenia, co wydłuża okres jego przydatności jako chłodziwa w porównaniu z innymi konwencjonalnymi chłodziwami, przy jednoczesnym niewielkim nakładzie czynności serwisowych. Mobilcut 260 New nie zawiera boru.

Zapewnia znakomitą i trwałą ochronę przeciwkorozyjną oraz bardzo dobre właściwości zwilżające i myjące. Dobór oleju bazowego oraz zawartość dodatków EP i dodatków poprawiających właściwości smarne zapewnia wysoką wydajność obróbki i wysoką jakość obrabianych elementów z aluminium i z jego stopów.

W badaniach nie stwierdzono szkodliwego działania dermatologicznego produktu Mobilcut 260 New

Mobilcut 260 New – zastosowania

Produkt ten zapewnia większą wydajność obróbki aluminium i stopów aluminium oraz rekomendowany jest do aplikacji, gdzie emulsja nie może plamić czułych elementów.

Mobilcut 260 New jest również odpowiedni do obróbki stali i stopów miedzi. Podczas obróbki stopów miedzi emulsja może zmienić barwę na zieloną, jednak nie będzie plamić obrabianych elementów.

Minimalne stężenie powinno wynosić 6%. Przy trudnych zastosowaniach lub materiałach stężenie można zwiększyć do 8-12%.

Twardość wody powinna mieścić się w zakresie 15°dH – 25°dH. W eksploatacji stabilna emulsja będzie z wodą o twardości do 60°dH. Mleczna emulsja. Typowa zawartość oleju mineralnego to 45%. Współczynnik refrakcji równa się 1,0.

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

Stale niskostopowe – frezowanie, toczenie: 6-9%

Stale węglowe, trudna obróbka: 8-12%

Aluminium, Obróbka aluminium: 8-12%

Mobilcut 260 New – właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101                                           Żółtawy, lekko mętny

Wygląd, emulsja 5.0% w wodzie 20 °dH, AA.Lab.101         Mleczny

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ASTM D7042     190

Gęstość 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185                          957

pH 5.0% roztw. w wodzie 20 °dH, DIN 51369                       9,9

Dostępne opakowania: 20L, 208L, 1000L