Wyrol H 15

Wyrol H 15 to płynny koncentrat dodatków do optymalizacji charakterystyki tarcia olejów do walcowania na zimno takich, jak Somentor. Są one produkowane w celu umożliwienia optymalizacji pracy walcowni aluminium i osiągnięcia wymaganego wykończenia powierzchni i jakości walcowanego materiału.

Wyrol H 15 składa się z kombinacji różnych dodatków poprawiających smarność, które w połączeniu z inhibitorem utleniania pomagają zapewnić doskonałą charakterystykę tarcia dla całego zakresu olejów do walcowania na zimno w zróżnicowanych warunkach.

Właściwości i zalety

Produkt Wyrol H 15 oferuje klientom wysoki stopień elastyczności, który pozwala na dostosowanie działania olejów do walcowania do wymogów technologii produkcyjnych i uzyskania optymalnych wyników. Prowadzi to do zwiększonej wydajności produkcji o odpowiedniej jakości i redukuje ryzyko odrzucenia materiału.

Produkty ten oferuje następujące korzyści:

  • zoptymalizowana produkcja walcowni i jakość produktu końcowego
  • znaczące przedłużenie żywotności oleju do walcowania
  • poprawiona jakość produktu końcowego
  • zmniejszenie materiałów odrzuconych i odpadów

Zastosowanie
Koncentraty dodatków do optymalizacji żywotności oleju do walcowania w walcowniach aluminium na zimno

Dostępne pojemności: 208L