Energetyka

Elektrownie systemowe, elektrownie i elektrownie przemysłowe to dział przemysłu, gdzie wolniej niż w innych branżach dokonują się zmiany. Często ma na to wpływ wybór jednej marki olejowej, która nie pozwala na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, w tym nowoczesnych środków smarnych pozwalających na zwiększenie sprawności turbin, zmniejszenie nieplanowanych przestojów czy wydłużenie czasu pracy oleju bez wymiany. Dla sektora energetyka, często najważniejszym kryterium decydującym o wyborze środka smarnego jest cena. Niestety nierzadko ma wpływ na dobór niewłaściwych olejów i smarów, a to przyczynia się do pogorszenia warunków pracy urządzeń i ich trwałości. Konsekwencją tego jest stały wzrost kosztów eksploatacji oraz dużych strat finansowych.

Zupełnie inaczej do tematu podchodzą producenci energii ze źródeł odnawialnych – oni szukają nowych rozwiązań, które podniosą efektywność. Dlatego też często decydują się na wykorzystanie najbardziej zaawansowane technologicznie środków smarnych oraz technologie monitorowania olejów, smarów i urządzeń energetycznych. Pozwala to zmniejszyć ryzyko nieplanowanych awarii oraz wydłużyć żywotność maszyn i urządzeń.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom firma Mobil przygotowała najbardziej zaawansowane środki smarne. Można je wykorzystać w smarowaniu turbin wiatrowych, turbin gazowych, silników gazowych zasilanych gazem ziemnym lub biogazem.