Mobil Centaur XHP 460 Seria

Seria smarów Mobil Centaur XHP 460 to rodzina smarów klasy premium, w których formulacji zastosowano zaawansowaną technologię zagęszczania sulfonianem wapnia. Zagęszczanie sulfonianem wapnia przynosi zarówno naturalną ochronę przed rdzewieniem, jak i doskonałe właściwości przy wysokich ciśnieniach (EP).  W porównaniu do konwencjonalnych środków zagęszczających na bazie mydła (tzn. mydeł litowego, glinowego i wapniowego), zastosowany smarach Mobil Centaur XHP 460 seria zagęszczacz z sulfonianu wapnia lepiej sprawdza się w środowiskach nasyconych wodą, zapewniając ochronę przed rdzewieniem w długich okresach pomiędzy ponownymi smarowaniami. Naturalne właściwości EP wykazują dużą stabilność w obecności wody, co umożliwia zachowanie równowagi pomiędzy ochroną przed zużyciem a odpornością na korozję.

Smary serii Mobil Centaur XHP 460 szczególnie nadają się do smarowania urządzeń w hutach stali i sprzęcie papierniczym.  Smary serii Mobil Centaur XHP 460 zapewniają zrównoważoną kombinację odporności na wymywanie i spryskiwanie wodą, a także doskonałą ochronę przed korozją w tych bardzo wilgotnych środowiskach.. Zastosowane tu środki zagęszczające na bazie sulfonianu wapnia zachowują konsystencję i właściwości ochrony EP nawet przy wysokich poziomach zanieczyszczenia wodą.

Mobil Centaur XHP 460 seria – zastosowania

Smary te zaleca się do stosowania przy znacznych obciążeniach i nasyceniu wodą w środowiskach hut stali i papierni.  Konkretne przykłady takich zastosowań to:

  • Łożyska wież obrotowych kadzi
  • Urządzenie do odlewania ciągłego
  • Łożyska walców roboczych do walcowania na gorąco
  • Czopy walców
  • Walce wyżymaków, prasowe i czołowe
  • Łożyska toczne młynów do produkcji pelletów drzewnych

Mobil Centaur XHP 460 – profil jakości

Mobil Centaur XHP 461 – potwierdzenie osiągniętych korzyści kopalnia węgla USA

Mobil Centaur XHP 461 – potwierdzenie osiągniętych korzyści w hucie stali

Mobil Centaur XHP 461 – potwierdzenie osiągniętych korzyści walcownia Turcja

Dostępne opakowania: 18kg, 180kg

Mobil Centaur XHP 460 seria – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt spełnia lub przewyższa następujące wymagania:461462
DIN 51825: (2004-06)KPF1K-20
Typowa charakterystyka fizykochemiczna
Mobil Centaur XHP 461462
Klasa konsystencji NLGI12
Rodzaj zagęszczaczaSulfonian wapniaSulfonian wapnia
KolorBursztynowyBursztynowy
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217315280
Temp. kroplenia, ºC, ASTM D 2265275275