Mobiltemp SHC

Mobiltemp SHC są wysokiej jakości smarami o własnościach przeciwzużyciowych, przeznaczonymi głównie do stosowania w warunkach wysokotemperaturowych. Łączą one unikalne własności poli-alfa-olefinowych syntetycznych olejów bazowych (PAO) i zagęszczacza bentonitowego. Posiadają doskonałą odporność na degradację termiczną/oksydacyjną osiągnięta dzięki wybranej bazie PAO. Cechuje je także wysoka stabilność strukturalna i wysoka temperatura kroplenia zagęszczacza bentonitowego. Bezparafinowy charakter syntetycznego oleju bazowego oraz jego wysoki wskaźnik lepkości zapewniają także znakomite smarowanie w niskich temperaturach oraz doskonałą ochronę filmu smarnego w wysokich temperaturach.
Ponieważ olej bazowy PAO ma niski współczynnik tarcia (w porównaniu z olejami mineralnymi), smary te dają także możliwość oszczędzania energii poprzez zmniejszone tarcie i niższy moment obrotowy. Pozwala to także obniżyć temperaturę w strefie obciążenia łożysk tocznych.

Seria Mobiltemp SHC zawiera dwa produkty: Mobiltemp SHC 32 jest smarem klasy NLGI 1,5 z olejem bazowym ISO VG 32; Mobiltemp SHC 100 jest smarem klasy NLGI 2 z olejem bazowym ISO VG 100.
Seria smarów Mobilemp SHC ma wiele zastosowań wysokotemperaturowych oraz nadaje się do stosowania w warunkach, gdzie ważny jest rozruch przy niskiej temperaturze Zapewniają one doskonałą długość życia smaru przy wysokich temperaturach oraz wydłużają okres pomiędzy wymianą smaru i zwiększają potencjalną oszczędność energii.

Mobiltemp SHC – zastosowania

Mobiltemp SHC 32

  • Toczne łożyska kulkowe i wałeczkowe zamknięte i nadające się do uzupełniania smaru (re-packable)
  • Wielowypusty, śruby i niektóre przekładnie zamknięte
  • Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -50 ° C do 180 ° C (przy odpowiednich odstępami czasu między ponownym smarowaniem)

Mobiltemp SHC 100

  • Łożyska wysokoobrotowe i łożyska wzdłużne tam, gdzie pożądany jest szeroki zakres temperatur
  • Szczególnie nadaje się do stosowania w łożyskach silników elektrycznych, gdzie warunki eksploatacyjne pracy wymagają mniejszego tarcia, niskiego zużycia i długiej trwałości użytkowej.
  • Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -50 ° C do 200 ° C (przy odpowiednich odstępach czasu między ponownym smarowaniem)

Mobiltemp SHC 460 Special

  • Dzięki zawartości dwusiarczku molibdenu smar ten szczególnie nadaje się do smarowania ślizgowych elementów maszyn, takich jak krzywki i prowadnice, w warunkach długich okresów pomiędzy ponownym smarowaniem, ograniczonej ruchomości lub obciążeń udarowych.
  • Otwarte łożyska przenośników lub pieców narażone na działanie wysokich temperatur lub okresowych zmian temperatur z wysokich na normalne
  • Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -40° C do 180° C (przy odpowiednich odstępach czasu między ponownym smarowaniem)

Dostępne opakowania: 0,38kg, 18kg, 180kg

Mobiltemp SHC – specyfikacje i dopuszczenia

Produkt Mobiltemp SHC 32 spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DIN 51825:2004-06 – KP HC 1-2 K -50

Mobiltemp SHC – właściwości fizykochemiczne

Właściwości fizykochemiczne32100460 SPECIAL
Klasa1.521
Typ zagęszczaczaBentonitowyBentonitowyBentonitowy
Lepkość oleju bazowego w 40°C, mm2/s, AMS 169732  
Kolor, Wygląd JasnobrązowySzary