Mobil DTE PM Excel

Mobil DTE PM Excel to nowy, wielofunkcyjny olej, który ma pomóc firmom z branży papierniczej ograniczyć koszty i poprawić ich produktywność. Zaawansowany produkt smarny zapewnia skuteczne smarowanie części mokrej, suchej oraz sekcji pras maszyny do produkcji papieru.

Mobil DTE PM Excel ma szerokie zastosowanie w maszynach papierniczych, które wymagają wysokiej jakości oleju przekładniowego lub do smarowania układu obiegowego. Nowy olej ExxonMobil został opracowany, aby umożliwić wydłużenie okresów między pracami serwisowymi. Zabezpiecza przed ścieraniem się przekładni i zużyciem łożysk, w tym łożysk pracujących w suchych sekcjach w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur.

Możliwość wydłużenia okresów serwisowych pomaga zwiększyć produktywność i ograniczyć potencjalnie niebezpieczny kontakt pracownika z maszyną, wpływając na poprawę standardów bezpieczeństwa. Olej może być stosowany na różnych etapach produkcji, co z kolei ułatwia prace serwisowe i ogranicza ryzyko popełnienia błędu przez pracownika.

Aplikacje
  • Smarowanie części mokrej, sekcji prasowej, kalandrów i suchych końcówek, w tym w maszynach papierniczych Voith i Metso (Valmet)
  • Zastosowanie obejmujące systemy cyrkulacyjne działające w szerokim zakresie temperatur
  • Systemy, które po uruchomieniu i zostaną szybko przeniesione na linie
  • Smarownice i łożyska układów obiegowych

Mobil DTE PM Excel jest zgodny z normami DIN dla olejów obiegowych, przekładniowych i hydraulicznych. Posiada aprobaty Voith oraz Valmet. Najnowsze testy terenowe wykazały, że olej ten zapewnia doskonałą ochronę sprzętu.

Specyfikacje i dopuszczenia
Mobil DTE PM Excel spełnia lub przekracza wymaganiaMobil DTE PM Excel 150Mobil DTE PM Excel 220
DIN 51524-2: 2006-09X
DIN 51517-3: 2011-08XX