Mobil Vacuoline 100

Mobil Vacuoline 100 to bardzo wysokiej jakości oleje do układów obiegowych, przeznaczone przede wszystkim do smarowania łożysk ślizgowych w układach zaprojektowanych do pełnego smarowania płynami, w szczególności narażonych na duże zanieczyszczenie wodą, np. łożysk wałków rezerwowych w walcowniach metali. W szczególności spełniają wymagania dotyczące łożysk walcowniczych, w tym zaawansowaną specyfikację Morgana „nadzwyczajnej odporności na emulgowanie” środków smarnych. Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 składają się z wysokiej jakości olejów bazowych i dodatków zapewniających wyjątkowe właściwości oddzielania wody, dobrą odporność na degradację termiczną i utlenianie oraz ochronę przed rdzą i korozją.

Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 są odporne na tworzenie się emulsji i szlamu. Dzięki temu mogą przyczyniać się do czyszczenia układów i filtrów. Również łatwo oddzielają się stałe zanieczyszczenia, co ułatwia czyszczenia poprzez wirowanie, filtrację lub osadzanie. Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 charakteryzuje wysoki wskaźnik lepkości i dobra odporność na emulgowania, którą utrzymują w warunkach silnego zanieczyszczenia wodą i zaleca się je do układów z obiegiem zarówno z pojedynczym, jak i podwójnym, zbiornikiem.

Oleje Mobil Vacuoline 100 są wybierane przez operatorów walcowni na całym świecie. Z pewnością zalecają je główni producenci urządzeń, w tym Morgan Construction Company, Worcester, MA, USA.

Mobil Vacuoline 100 – zastosowania

Oleje te zaleca się i używa prawie wyłącznie do zastosowań walcowniczych. Oleje te nadają się do:

  • Łożysk rezerwowych wałków walcowni, w szczególności układów łożysk, w których stosuje się zbiornik pojedynczy lub podwójny
  • Inne systemy łożysk w pełni smarowanych płynem i podobne zastosowania w innych branżach, szczególnie tam, gdzie łożyska są narażone na silne zanieczyszczenie wodą
Mobil Vacuoline 100 – specyfikacje i dopuszczenia
Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:128133137146148
DIN 51517-2:2018-09XXXX 
SMS SiemagMorgoil-Lubricant Spec Adv Lubricant SN 180 Part 4: 2016-04XXXXX
SMS SiemagMorgoil-Lubricant Spec Std Lubricant SN 180 Part 3: 2016-04XXXXX
Własności fizykochemiczne128133137146148
Klasa lepkości150ISO 220ISO 320ISO 460ISO 680

Dostępne opakowania: 20L, 208L, cysterna